Investering af pensionsmidler

ATP har en samlet investeringsstrategi, der på én og samme tid tager højde for, at vi skal levere garanterede og livsvarige pensioner til vores medlemmer – uanset hvordan renteniveauet og medlemmernes levetid udvikler sig, og dernæst tilstræbe at realværdisikre de udbetalte pensioner. 

Medlemmernes obligatoriske indbetaling bliver opdelt i et såkaldt garantibidrag og et bonusbidrag, hvor garantibidraget udgør 80 pct. af indbetalingen og bonusbidraget 20 pct. 

Mens garantibidraget bliver brugt til at sikre det enkelte medlem en livslang og garanteret pension fra folkepensionsalderen, medvirker bonusbidraget til at realværdisikre de livslange pensioner over tid og dække for uforudsete begivenheder, som fx længere levetid. 

Forskel på risiko 

Midlerne til hhv. garantibidraget og bonusbidraget bliver investeret forskelligt  : 

For størstedelen af midlerne – garantibidraget på de 80 pct. - tager vi stort set ingen risiko. Her investerer vi i obligationer og renteswaps, så vi kan være sikre på at kunne udbetale de garanterede livsvarige pensioner til medlemmerne fra folkepensionstidspunktet. 

På den anden og mindre del – bonusbidraget på de 20 pct. – investerer vi med høj risiko for at afkastet over tid kan medvirke til at realværdisikre pensionerne. Alt i alt betyder investeringsstrategien en afbalanceret risiko i forhold til vores formål.

Ændring af forretningsmodellen

For ATP’s bestyrelse og ledelse er det højeste prioritet løbende at sikre, at forretningsmodellen er tidssvaren­de og passer til formålet om at sikre medlemmerne de bedst mulige livslange pensioner.

Derfor har vi de senere år arbejdet på at optimere pensionsproduktet og forretningsmodellen. Det har betydet, at forretningsmodellen bliver optimeret på to områder: livrente med markedseksponering og ændret afdæknings­strategi.

Få mere viden om ATP’s investeringsstrategi og ændringer i forretningsmodellen 

Års- og kvartalsrapporter for ATP Koncernen

ATP Koncernen Halvårsrapport 2023

Supplerende oplysninger for halvåret 2023

Resultater og rapporter for ATP Koncernen