ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension spiller en helt særlig rolle i det danske pensionssystem. Den særlige rolle har afgørende betydning for det pensionsprodukt, vi tilbyder danskerne og den investeringsstrategi, ATP følger.

Hvad er ATP Livslang Pension?

Vi stræber efter at levere stabile pensioner og afkast, som over tid kan med­virke til at sikre realværdien af de livslange pensioner, og sammen med folkepension skabe økonomisk tryg­hed.

Som medlem af ATP er man garanteret at få udbetalt ATP Livslang pension fra folkepensionsalderen og så længe, man lever.

Hvorfor har vi ATP Livslang?

ATP’s rolle i pensionssystemet står klar: At levere økonomisk tryghed sammen med folkepensionen med en garanteret – fast – ydelse, hele livet. Uanset, hvor gammel man bliver.

ATP er en del af grundforsørgelsen i det danske pensionssystem. For mere end 35 pct. af pensionisterne herhjemme skal pensionisttilværelsen i dag alene finansieres af deres folkepension og udbetalingen fra ATP.

Investering af pensionsmidler

ATP har en samlet investeringsstrategi, der på én og samme tid tager højde for, at vi skal levere garanterede og livsvarige pensioner til vores medlemmer – uanset hvordan renteniveauet og medlemmernes levetid udvikler sig, og dernæst tilstræbe at realværdisikre de udbetalte pensioner.

Medlemmernes obligatoriske indbetaling bliver opdelt i et såkaldt garantibidrag og et bonusbidrag, hvor garantibidraget udgør 80 pct. af indbetalingen og bonusbidraget udgør 20 pct.

Mørkegrøn baggrund

Nøgletal for ATP Livslang Pension (2023)

38 kroner
er det årlige administrationsgebyr pr. medlem
5,6 mio.
medlemmer af ATP
17,1 pct.
i stabil bonusevne efter bonustilskrivning

Resultater og rapporter fra ATP Koncernen

ATP Koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2023

Supplerende oplysninger ultimo 2023

Resultater og rapporter for ATP Koncernen