Pensionisterne kan regne med udbetalingerne fra ATP

ATP’s vigtigste opgave er at kunne udbetale de pensioner, vi har lovet vores medlemmer. Og det løfte holder vi. For ATP Livslang Pension er et garanteret produkt.

Vi stræber efter at levere stabile pensioner og afkast, som over tid kan med­virke til at sikre realværdien af de livslange pensioner, og sammen med folkepension skabe økonomisk grundtryg­hed.

Som medlem af ATP er man garanteret at få udbetalt ATP Livslang pension fra folkepensionsalderen og frem til sin død. Levetidsgaran­tien, som træder i kraft allerede fra første indbetaling, er en essentiel del af produktet - også fordi mange danskere lever længere og længere.

På trods af investeringsmæssige udsving, er der ikke tvivl om de fremtidige udbetalinger til alle vores medlemmer. Investeringsresultatet for 2022, der hænger tæt sammen med markante inflations- og rentestignin­ger, rykker ikke ved den garanti.

For medlemmerne er det afgørende ikke, om ATP’s formue vokser, falder eller holder sig stabil. Det afgørende er, at vores investeringsstrategi sikrer, at vi altid har penge nok til at betale dét, vi har garanteret medlemmerne uanset renternes bevægelser. Og netop dét sørger vi for ved at afdække vores renterisiko, så udsving i renterne ikke rammer kundernes pensioner, hverken nu eller i fremtiden.

Forretningsmodellen, som vi investerer pensionsmidlerne efter, er indrettet efter formålet om at levere økonomisk grundtryghed via livslange garan­terede pensioner, som vi tilstræber at realværdisikre over tid.

Hele ATP’s formue tilhører vores medlemmer, og derfor har vi ikke en egenkapital.

De obligatoriske indbetalinger fra medlemmerne bliver opdelt i et såkaldt garantibidrag og et bonusbidrag. Garantibidraget udgør 80 pct. af indbetalingen og bonusbidraget 20 pct. Garantibidraget bliver brugt til at sikre det enkelte medlem en livslang og garanteret pension fra folkepensionsalderen, mens bo­nusbidraget skal medvirke til at realvær­disikre de livslange pensioner over tid og dække for uforudsete begivenheder, som eksempelvis længere levetid blandt medlemmerne.

Hvad angår størstedelen af midlerne tager vi lav risiko og investerer i eksempelvis obligati­oner. Det sker for at kunne udbetale de garanterede livsvarige pensioner til medlemmerne fra folkepensionstidspunktet.

På den anden og mindre del – bonusbidraget på de 20 pct. – investerer vi med høj risiko, for at afkastet over tid kan medvirke til at realværdisikre pensionerne.

Samlet set betyder sammensætningen, at vi tager en afbalanceret risiko i forhold til vores formål.

 

ATP's rolle    |    ATP's investeringsstrategi

Årsrapport 2022

Fakta om ATP Livslang Pension

88 %
af danskerne mellem 25 og 60 år indbetaler til ATP
678 mia. kr.
er den samlede pensionsformue i ATP
18 mia. kr.
udbetalte vi i pension i 2021
5,5 mio.
medlemmer har ATP
40 %
af danske pensionister har ikke anden pensionsindtægt end offentlig pension og ATP
75.000 kr.
er det maksimalt udbetalte beløb i dødsfaldsdækning