Hvad er ATP Livslang Pension?

ATP’s vigtigste opgave er at kunne udbetale de pensioner, vi har lovet vores medlemmer. Og det løfte holder vi. For ATP Livslang Pension er et garanteret produkt.

ATP’s medlemmer er næsten alle danskere. Hver måned indbetaler medlemmerne og deres arbejdsgiver et beløb til deres ATP Livslang Pension, som vi forvalter og investerer.  

ATP Livslang Pension er et garanteret pensionsprodukt, og medlemmerne er sikret en livslang og månedlig udbetaling fra ATP, så længe de lever.  

Livslange garantier og en kollektiv ordning

Som medlem af ATP er man garanteret at få udbetalt ATP Livslang pension fra folkepensionsalderen og frem til sin død. Levetidsgarantien, som træder i kraft allerede fra første indbetaling, er en essentiel del af produktet - også fordi mange danskere lever længere og længere. 

Vi stræber efter at levere stabile pensioner og afkast, som over tid kan med­virke til at sikre realværdien af de livslange pensioner, og sammen med folkepension skabe økonomisk tryg­hed.

ATP’s investeringsstrategi betyder, at medlemmerne altid får den pension, vi har garanteret. Både når markederne går op, og når de går ned. 

Det er en væsentlig forskel fra markedsrenteprodukter, hvor det enkelte medlem påtager sig både levetidsrisikoen og investeringsrisikoen. ATP er en kollektiv ordning, hvor medlemmerne, nærmest alle danskere, dækker ind for hinanden. 

4-16-20
Danskerne forventes i gennemsnit at være på pension i 20 år. Hvis du får ATP Livslang Pension i 20 år, vil de første 4 år af pensionstilværelsen finansieres af egne indbetalinger. De sidste 16 år kommer fra ATP's afkast og den fælles pulje

Garanterede pensioner uanset finansielle udsving

For medlemmerne er det afgørende ikke, om ATP’s formue vokser, falder eller holder sig stabil. Det afgørende er, at vores investeringsstrategi sikrer, at vi altid har penge nok til at betale dét, vi har garanteret medlemmerne uanset renternes bevægelser. Og netop dét sørger vi for ved at afdække vores renterisiko, så udsving i renterne ikke rammer kundernes pensioner, hverken nu eller i fremtiden. 

Forretningsmodellen, som vi investerer pensionsmidlerne efter, er indrettet efter formålet om at levere økonomisk tryghed via livslange garan­terede pensioner, som vi tilstræber at realværdisikre over tid.

Hele ATP’s formue tilhører vores medlemmer, og derfor har vi ikke en egenkapital.

Læs mere om ATP's investeringsstrategi

 

Lave omkostninger ved ATP Livslang Pension 

Fordi ATP-pensionen er et simpelt produkt uden nogen valgmuligheder og samtidig omfatter næsten alle danskere, er omkostningerne meget lave: ÅOP (årlige omkostninger i procent) på 0,30 pct. i 2023 

De lave omkostninger medfører, at man får meget pension for de opsparede midler. 

 

ATP's bonuspolitik

ATP’s mulighed for at hæve pensionerne afhænger af bonusevnen. Bonusevnen udtrykker forholdet mellem ATP’s bonuspotentiale – de frie reserver – og ATP’s forpligtelser overfor medlemmerne, og den giver et godt billede af sundhedstilstanden i ATP. Jo højere bonusevne, desto større råderum har ATP til at forhøje pensionerne

Læs mere om bonusevnen