Voting - sådan stemmer ATP på generalforsamlinger

Som led i vores aktive ejerskab stemmer vi på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber i ind- og udland. I ATP ønsker vi at være åbne om, hvordan vi stemmer. Nedenfor kan du se vores samlede stemmeoffentliggørelse.

Vi tager stilling til forslagene på generalforsamlinger enkeltvis og i deres individuelle kontekst. På grund af mængden af forslag, vi bliver stillet overfor, er det ikke meningsfyldt og tilbundsgående at redegøre for hver enkelt stemme her på siden. Vi forklarer og uddyber selvfølgelig gerne baggrunden for de enkelte stemmer.

Vi har udarbejdet rationaler for de stemmepunkter, som vi forestiller os, der er mest interesse for. Rationalerne er ment som en overordnet forklaring af baggrunden for stemmen. Da vi i ATP hvert år skal stemme på tusindvis af punkter, er det ikke muligt at tilpasse rationalerne individuelt. Derfor bør de bruges som et element af den samlede forklaring. De er ikke beregnet til at stå alene. 

Læs vejledningen med de mest oplagte faldgruber og spørgsmål til votingsitet