Repræsentantskab og bestyrelse

ATP ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør.

ATP har fælles bestyrelse og repræsentantskab med LG og AFU. ATP’s bestyrelse er den samme som bestyrelsen for Seniorpension. Se øvrige bestyrelser i bunden af siden.

Repræsentantskabet mødes ordinært en gang om året, hvor de

  • godkender regnskaber, vederlag til medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet
  • godkender ændring af ATP-bidraget
  • udnævner formand og revisorer
  • godkender bestyrelsens lønpolitik
  • behandler sager, som er forelagt af bestyrelsen.

ATP’s bestyrelse har på alle øvrige områder det øverste ansvar for ATP, og de mødes mindst seks gange om året. Bestyrelsen består af lige mange repræsentanter fra arbejdsgiverside og lønmodtagerside samt en uafhængig bestyrelsesformand. 

Arbejdsmarkedets parter indstiller kandidater til beskæftigelsesministeren, som udpeger medlemmerne af ATP's repræsentantskab og bestyrelse.

ATP's bestyrelse

Formand for ATP' bestyrelse: Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv

Anne Broeng, professionelt bestyrelsesmedlem

Vibeke Krag, professionelt bestyrelsesmedlem

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Bente Sorgenfrey, 1. næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jonas Schytz Juul, cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jan Walther Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Vakant

ATP's repræsentantskab

Formand for ATP´s repræsentantskab: Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv

Anne Broeng, professionelt bestyrelsesmedlem

Vibeke Krag, professionelt bestyrelsesmedlem 

Christina Bjørnbak Hallstein, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Charlotte Vester, underdirektør, ansættelsesretschef i Dansk Erhverv

Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri

Pernille Knudsen, vicedirektør, advokat i Dansk Arbejdsgiverforening

Camilla Khokhar, vicedirektør i Dansk Industri 

Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

Mariane Dissing, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Carsten Kissmeyer, regionsmedlem i Region Midtjylland

Ole Vive, borgmester, Faxe Kommune

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Bente Sorgenfrey, 1. næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jonas Schytz Juul, cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jan Walther Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank

Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet

Elise Rimpler, forbundsformand for Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, BUPL

Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal

Per Christensen, forbundsformand for 3F

Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand for Dansk El-forbund

Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund

Grete Christensen, forbundsformand for Dansk Sygeplejeråd

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

Vakant

Fordeling af arbejdsgiverrepræsentanter og lønmodtagerrepræsentanter i ATP's repræsentantskab 

Arbejdsgiverrepræsentanter

Udpeget af DA

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv

Anne Broeng, professionelt bestyrelsesmedlem 

Christina Bjørnbak Hallstein, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Charlotte Vester, underdirektør, ansættelsesretschef i Dansk Erhverv

Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri

Pernille Knudsen, vicedirektør, advokat i Dansk Arbejdsgiverforening

Camilla Khokhar, vicedirektør i Dansk Industri 

Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

Udpeget af Finansministeriet

Vibeke Krag, professionelt bestyrelsesmedlem

Udpeget Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Mariane Dissing, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Udpeget af Danske Regioner

Carsten Kissmeyer, regionsmedlem i Region Midtjylland

Udpeget af Kommunernes Landsforening

Ole Vive, borgmester, Faxe Kommune

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune

Lønmodtagerrepræsentanter

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Bente Sorgenfrey, 1. næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jonas Schytz Juul, cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jan Walther Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank

Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet

Elise Rimpler, forbundsformand for Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, BUPL

Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal

Per Christensen, forbundsformand for 3F

Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand for Dansk El-forbund

Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund

Grete Christensen, forbundsformand for Dansk Sygeplejeråd

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

Vakant

Udpeget af Ledernes Hovedorganisation

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation

Udpeget af Akademikerne

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne