Repræsentantskab og bestyrelse

ATP ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør.

ATP har fælles bestyrelse og repræsentantskab med LG og AFU. ATP’s bestyrelse er den samme som bestyrelsen for Seniorpension. Se øvrige bestyrelser i bunden af siden.

Repræsentantskabet mødes ordinært en gang om året, hvor de

  • godkender regnskaber, vederlag til medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskabet
  • godkender ændring af ATP-bidraget
  • udnævner formand og revisorer
  • godkender bestyrelsens lønpolitik
  • behandler sager, som er forelagt af bestyrelsen.

ATP’s bestyrelse har på alle øvrige områder det øverste ansvar for ATP, og de mødes mindst seks gange om året. Bestyrelsen består af lige mange repræsentanter fra arbejdsgiverside og lønmodtagerside samt en uafhængig bestyrelsesformand. 

Arbejdsmarkedets parter indstiller kandidater til beskæftigelsesministeren, som udpeger medlemmerne af ATP's repræsentantskab og bestyrelse.

Læs i øvrigt ATP's Fact Sheet, som bl.a. indeholder oplysninger om bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmers PEP-status. 

ATP's bestyrelse

bestyrelsesformand Torben M. Andersen

Torben M. Andersen
Jobtitel
Formand for ATP' bestyrelse, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Jacob Holbraad

Jacob Holbraad
Jobtitel
Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

bestyrelsesmedlem Lars Sandahl Sørensen

Lars Sandahl Sørensen
Jobtitel
Administrerende direktør i Dansk Industri

Brian Mikkelsen

Brian Mikkelsen
Jobtitel
Administrerende direktør i Dansk Erhverv

Vibeke Krag

Vibeke Krag
Jobtitel
Professionelt bestyrelsesmedlem

bestyrelsesmedlem Mogens Nørgård

Mogens Nørgård
Jobtitel
Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

""

Vakant

""

Morten Skov Christiansen
Jobtitel
Fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

bestyrelsesmedlem Jonas Schytz Juul

Jonas Schytz Juul
Jobtitel
Cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Ingerlise Buck

Ingerlise Buck
Jobtitel
Økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation

bestyrelsesmedlem Jan Andersen

Jan Walther Andersen
Jobtitel
Direktør i Arbejdernes Landsbank

bestyrelsesmedlem Anja C. Jensen

Anja C. Jensen
Jobtitel
Forbundsformand for HK

bestyrelsesmedlem Lisbeth Lintz

Lisbeth Lintz
Jobtitel
Formand for Akademikerne

ATP's repræsentantskab

ATP's repræsentantskab

Formand for ATP´s repræsentantskab: Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv

Vakant

Vibeke Krag, professionelt bestyrelsesmedlem 

Fini Beilin, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Charlotte Vester, underdirektør, ansættelsesretschef i Dansk Erhverv

Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri

Pernille Knudsen, vicedirektør, advokat i Dansk Arbejdsgiverforening

Camilla Khokhar, vicedirektør i Dansk Industri 

Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

Nicole Offendal, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ole Vive, borgmester, Faxe Kommune

Arne Boelt, byrådsmedlem, Hjørring Kommune

Mogens Nørgård, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jonas Schytz Juul, cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Ingerlise Buck, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Jan Walther Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank

Anja C. Jensen, forbundsformand for HK

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet

Elisa Rimpler, forbundsformand for Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, BUPL

Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal

Henning Overgaard, forbundsformand for 3F

Benny Yssing, forbundsformand for Dansk El-forbund

Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund

Grete Christensen, forbundsformand for Dansk Sygeplejeråd

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation

Fordeling af arbejdsgiverrepræsentanter og lønmodtagerrepræsentanter i ATP's repræsentantskab 

Arbejdsgiverrepræsentanter

Udpeget af DA

Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv

Fini Beilin, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

Vakant

Charlotte Vester, underdirektør, ansættelsesretschef i Dansk Erhverv

Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri

Pernille Knudsen, vicedirektør, advokat i Dansk Arbejdsgiverforening

Camilla Khokhar, vicedirektør i Dansk Industri 

Steen Müntzberg, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening

Udpeget af Finansministeriet

Vibeke Krag, professionelt bestyrelsesmedlem

Udpeget Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Nicole Offendal, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Udpeget af Danske Regioner

Mogens Nørgård, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

Udpeget af Kommunernes Landsforening

Ole Vive, borgmester, Faxe Kommune

Arne Boelt, byrådsmedlem, Hjørring Kommune

Lønmodtagerrepræsentanter

Udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Jonas Schytz Juul, cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

Ingerlise Buck, økonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Jan Walther Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank

Anja C. Jensen, forbundsformand for HK

Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet

Elisa Rimpler, forbundsformand for Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, BUPL

Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal

Henning Overgaard, forbundsformand for 3F

Benny Yssing, forbundsformand for Dansk El-forbund

Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund

Grete Christensen, forbundsformand for Dansk Sygeplejeråd

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

Udpeget af Ledernes Hovedorganisation

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation

Udpeget af Akademikerne

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne