AUB's bestyrelse

AUB’s bestyrelse består af en formand og otte repræsentanter for hver af arbejdsmarkedets parter.

Bestyrelsesformand

Lisbeth Dalgaard Svanholm

Arbejdsgiverrepræsentanter

Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening:

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay
Dansk Arbejdsgiverforening
jab@da.dk

Seniorchefkonsulent Inge Steen Mikkelsen
Dansk Industri
inm@di.dk

Underdirektør Tina Voldby
TEKNIQ
tvo@tekniq.dk

Uddannelseschef Claus Rosenkrands Olsen
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
cro@danskerhverv.dk

Uddannelses- og projektchef Pia Svane
Horesta
psv@horesta.dk

Indstillet af staten:

Kontorchef Susanne Sundgaard Hansen
Finansministeriet
sha@fm.dk

Indstillet af Kommunernes Landsforening:

Chefkonsulent Søren Johannessen
Kommunernes Landsforening
sjoh@kl.dk

Indstillet af Danske Regioner:

Teamleder/chefrådgiver Henrik Casper
Danske Regioner
hca@regioner.dk

Lønmodtagerrepræsentanter

Indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation i Danmark:

Næstformand Nanna Højlund
Fagbevægelsens Hovedorganisation
NHO@fho.dk

Uddannelsespolitisk konsulent Thomas Felland
Fagbevægelsens Hovedorganisation
TFE@fho.dk

Uddannelsespolitisk konsulent Alexander Thorvaldsen
Fagbevægelsens Hovedorganisation
alt@fho.dk

Konsulent Claus Eskesen
3F, Fagligt Fælles Forbund
claus.eskesen@3f.dk

Indstillet af KTO, Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte:

Konsulent Charlotte Netterstrøm
Fag og Arbejde
chne@foa.dk

Forbundssekretær Kasper Palm
Dansk Metalarbejderforbund
kapa@danskmetal.dk

Uddannelsespolitisk Rådgiver Christoffer Jørgensen
Handel- og kontorfunktionærernes Forbund
Christoffer.joergensen@hk.dk 

Indstillet af CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg:

Konsulent Dorthe Storm Meier
Offentligt Ansattes Organisationer
dsm@oao.dk