ATP udnævner ny kommunikationsdirektør

Søren Springborg er ATP’s nye kommunikationsdirektør. Han kommer fra en stilling som pressechef og Head of External Media, og vil i arbejdet med at lede ATP’s kommunikations- og analyseafdeling stå i spidsen for ATP’s prioriterede kommunikationsindsatser på tværs af intern og ekstern kommunikation.

Søren Springborg, kommunikationsdirektør, ATP

Søren Springborg er ny kommunikationsdirektør i ATP og tiltræder dags dato efter at have været daglig leder af ATP’s kommunikationsafdeling siden udgangen af januar. 

Søren Springborg kommer fra en stilling som pressechef og Head of External Media i ATP og vil fremover leder Koncernkommunikation, der rummer intern og ekstern kommunikation, branding og digitale kanaler samt analyse og interessenthåndtering. 

Han er oprindeligt uddannet journalist, har en bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet og kom til ATP i efteråret 2022, hvor han siden da har fungeret som pressechef efter en årelang karriere som journalist og journalistisk leder i en række erhvervs- og finansmedier, senest som nyhedschef for Watch Medier. 

"Søren Springborg kender maskinrummet i ATP og har været en værdsat rådgiver, siden han trådte ind ad døren i 2022. Kombinationen af Sørens mangeårige erfaring som leder, hans dybe viden om ATP’s rolle og virke og hans indgående kendskab til dansk erhvervsliv og samfund, gør, at Søren har de kompetencer, ATP har brug for i rollen som kommunikationsdirektør," siger Martin Præstegaard, adm. direktør i ATP.

Søren Springborg ser meget frem til at træde ind i rollen som ansvarlig får både intern og ekstern kommunikation på tværs af ATP-koncernen:

"Som væsentlig samfundsaktør har vi i ATP en vigtig kommunikationsopgave i hele tiden at sørge for at kommunikere til og om danskerne – både, når det gælder den pension, vi udbetaler, de investeringer, vi præger samfundet igennem, og den effektive administration af de velfærdsydelser, vi hver dag sender ud til danskerne - alt sammen for at bevare et fundament af økonomisk tryghed for danskerne," siger Søren Springborg. 

""

Jørgen Rudbeck
Presseansvarlig

Følgende ordninger under ATP Pension & Arbejdsmarked:
ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Garantifond, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK), Barsel.dk, Feriekonto og Feriepengeinfo, Lønmodtagernes Feriemidler, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Mobil
E-mail