Bestyrelsesformand genvalgt i ATP

Økonomiprofessor Torben M. Andersen er blevet genvalgt som formand for ATP. Han har bestredet posten siden 2018.

På et repræsentantskabsmøde den 7. februar 2024 blev Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, igen valgt som formand for ATP’s repræsentantskab og
bestyrelse for yderligere tre år. 

Torben M. Andersen har en indgående viden om samfundsøkonomi og pension. Han har en lang række tillids- og bestyrelseshverv på sit CV: tidligere medlem af
Det Systemiske Risikoråd som uafhængig ekspert, formand for Pensionskommissionen, formand for Velfærdskommissionen og Overvismand i Det Økonomiske Råd.

Torben M. Andersen har også været rådgiver i de øvrige nordiske lande og for EU-kommissionen, OECD og Verdensbanken og modtaget flere priser for sin indsats.
ATP’s ledelse udgøres af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktør. Bestyrelsen er sammensat af seks repræsentanter for henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagersiden samt en
uafhængig formand. 

Formanden for repræsentantskabet vælges af ATP’s repræsentantskab, og vedkommende er i henhold til ATP-loven tillige født formand for ATP’s bestyrelse.

For mere information

Gerd Buchave

Gerd Buchhave
Senior kommunikationspartner

Danish Equities, Liquid Markets, Risc Management & Investments, ATP Livslang Pension, levetider.

Mobil
E-mail