Presse for Administrationsforretningen

Du er velkommen til at kontakte et medlem af presseteamet direkte eller på vores fælles e-mail: presse@atp.dk

Presse for Administrationsforretningen dækker:

  • Udbetaling Danmark: Folkepension, Førtidspension, Boligstøtte, Barselsdagpenge, Familieydelser, Fleksydelse, Tidlig pension, Delpension, Begravelseshjælp, Efterlevelseshjælp, International pension, Social sikring udlandet og International social sikring.
  • Seniorpension
  • Øvrige ordninger: Lønmodtagernes Garantifond (LG), Lønmodtagernes Feriemidler, FerieKonto, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og Barsel.dk.

 

Har du spørgsmål til Øvrige ordninger kan du kontakte presse@atp.dk.

""

Christian Rask
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver for Udbetaling Danmark og Seniorpension

Mobil
E-mail
""

Jørgen Rudbeck
Jobtitel
Pressekonsulent

Mobil
E-mail

Head of External Media Relations

""

Søren Springborg
Jobtitel
Head of External Media Relations

Mobil
E-mail

Ansvarlig for Koncernkommunikation

Marie Foltman

Marie Foltmann
Kommunikationsdirektør - Kommunikation, Analyse & CSR

E-mail