Presse for Administrationsforretningen

Du er velkommen til at kontakte et medlem af presseteamet direkte eller på vores fælles e-mail: presse@atp.dk

""

Christian Rask
Senior kommunikationspartner

Følgende ordninger under Udbetaling Danmark:
Boligstøtte, Folkepension, Førtidspension, Tidlig pension, Seniorpension, Delpension, Fleksydelser, Begravelseshjælp, International Pension og International social sikring.

Mobil
E-mail
""

Jørgen Rudbeck
Presseansvarlig

Følgende ordninger under ATP Pension & Arbejdsmarked:
ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Garantifond, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK), Barsel.dk, Feriekonto og Feriepengeinfo, Lønmodtagernes Feriemidler, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Mobil
E-mail
""

Søren Springborg
Kommunikationsdirektør

E-mail