Presse for Administrationsforretningen

Du er velkommen til at kontakte et medlem af presseteamet direkte eller på vores fælles e-mail: presse@atp.dk

""

Jørgen Rudbeck
Jobtitel
Pressekonsulent

Følgende ordninger under ATP Pension & Erhvervssikring:
ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Garantifond, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK), Barsel.dk, Feriekonto og Feriepengeinfo, Lønmodtagernes Feriemidler, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Mobil
E-mail
""

Trine Fruergaard
Jobtitel
Presse- og kommunikationsrådgiver

Pension & Investering: ESG, Global Direct Investments, Danish Long Term Capital
Udbetaling Danmark: Digital Solutions, Barselsdagpenge, Familieydelser

Mobil
E-mail
""

Christian Rask
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver

Følgende ordninger under Udbetaling Danmark:
Boligstøtte, Folkepension, Førtidspension, Tidlig pension, Seniorpension, Delpension, Fleksydelser, Begravelseshjælp, International Pension og International social sikring.

Mobil
E-mail

Head of External Media Relations

""

Søren Springborg
Jobtitel
Head of External Media Relations

Mobil
E-mail

Ansvarlig for Koncernkommunikation

Marie Foltman

Marie Foltmann
Kommunikationsdirektør - Kommunikation, Analyse & CSR

E-mail