Presse for Administrationsforretningen

Du er velkommen til at kontakte et medlem af presseteamet direkte eller på vores fælles e-mail: presse@atp.dk

Presse for Administrationsforretningen dækker:

  • Udbetaling Danmark: Folkepension, Førtidspension, Boligstøtte, Barselsdagpenge, Familieydelser, Fleksydelse, Delpension, Begravelseshjælp, Efterlevelseshjælp, International pension, Social sikring udlandet og International social sikring.
  • Øvrige ordninger: Lønmodtagernes Garantifond (LG), Lønmodtagernes Feriemidler, FerieKonto, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Skattenedslag for seniorer (SFS) og Barsel.dk.

Mette Beck
Jobtitel
Pressechef for Administrationsforretningen

Mobil
E-mail
Mette Beck

Christian Rask
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver for Udbetaling Danmark

Mobil
E-mail
Christian Rask

Christian Frederik Mortensen
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver for Øvrige ordninger

Mobil
E-mail
Christian Frederik Mortensen

Annemette Moesgaard
Koncerndirektør Kommunikation & Eksterne Relationer

E-mail
Annemette Moesgaard