Presse for Administrationsforretningen

Du er velkommen til at kontakte et medlem af presseteamet direkte eller på vores fælles e-mail: presse@atp.dk

Presse for Administrationsforretningen dækker:

  • Udbetaling Danmark: Folkepension, Førtidspension, Boligstøtte, Barselsdagpenge, Familieydelser, Fleksydelse, Tidlig pension, Delpension, Begravelseshjælp, Efterlevelseshjælp, International pension, Social sikring udlandet og International social sikring.
  • Seniorpension
  • Øvrige ordninger: Lønmodtagernes Garantifond (LG), Lønmodtagernes Feriemidler, FerieKonto, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) og Barsel.dk.

Christian Frederik Mortensen
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver for Øvrige ordninger

Mobil
E-mail
Christian Frederik Mortensen

Christian Rask
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver for Udbetaling Danmark og Seniorpension

Mobil
E-mail
""

Marie Foltmann
Kommunikationsdirektør - Kommunikation, Analyse & CSR

Mobil
E-mail
Marie Foltman