Presse for Pensions- og Investeringsforretningen

Du er velkommen til at kontakte et medlem af presseteamet direkte eller på vores fælles e-mail: presse@atp.dk

Gerd Buchave

Gerd Buchhave
Senior presse- og kommunikationsrådgiver

Danish Equities, Liquid Markets, Risc Management & Investments, ATP Livslang Pension, levetider.

Mobil
E-mail
""

Trine Fruergaard
Presse- og kommunikationsrådgiver

Pension & Investering: ESG, Global Direct Investments, Danish Long Term Capital
Udbetaling Danmark: Digital Solutions, Barselsdagpenge, Familieydelser

Mobil
E-mail

Head of External Media Relations

""

Søren Springborg
Head of External Media Relations

Mobil
E-mail