Nu kan man få udbetalt sine indefrosne feriepenge

Nu kan man ansøge om udbetaling af de indefrosne feriemidler på borger.dk/feriemidler. Her kan man også se det beløb, man har til gode hos Lønmodtagernes Feriemidler. Pengene udbetales inden for 10 hverdage efter ansøgningen.

Folketinget har besluttet, at man kan få udbetalt de sidste to uger af de indefrosne feriemidler. Hvis man ikke fik udbetalt indefrosne feriepenge i efteråret, kan man få alle fem uger udbetalt. Beløbet, der kan udbetales, svarer til det, ens arbejdsgiver har indberettet for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. 

Denne gang ligger arbejdsgivers indberetning til grund for udbetalingen. Man får således det præcise beløb, man har optjent. Koncerndirektør i ATP Anne Kristine Axelsson siger:

”Udbetalingen af de indefrosne feriemidler er en særopgave, hvor ATP på kort tid har etableret et set up, der gør samtidige udbetalinger til 3 mio. danskere mulige. Man skal altså ikke være nervøs for, at ens udbetaling forsinkes, selv om rigtig mange borgere ansøger samtidigt.” 

Anne Kristine Axelsson forventer stor interesse allerede fra starten: ”I efteråret fik vi 1,5 mio. ansøgninger indenfor de første tre dage. Vi forventer derfor, at ventetiden på borger.dk vil være længst de første dage. Hvis man vil undgå ventetid, kan man med fordel vente med at søge til næste uge. Man kan søge helt frem til den 31. maj 2021”.

Man søger om udbetaling via selvbetjening på Borger.dk/feriemidler. Sådan gør man:
•    Man skal logge på med NemID
•    Når man har logget på, kan man se det beløb, man har til gode
•    Derefter trykker man ”Bestil”
•    Efter et par dage modtager man en meddelelse om udbetaling i ens digitale postkasse
•    Pengene overføres til ens NemKonto indenfor 10 hverdage 
•    Hvis man er uenig i det beløb, der står i selvbetjeningen, skal man kontakte sin arbejdsgiver


Hvis man ikke hæver sine feriemidler, bliver de stående i Lønmodtagerens Feriemidler, som forvaltes af LD Fonde. Man får opsparingen udbetalt, når man forlader arbejdsmarkedet. På borger.dk/feriemidler besvares en række af de mest almindelige spørgsmål om udbetalingen, beskatningen af beløbet osv. På LD Fondes hjemmeside kan du læse mere om forvaltningen af midlerne i fonden, herunder forrentningen. 

En lille gruppe borgere skal betale penge tilbage fra første runde. Ved udbetalingen i efteråret 2020 havde arbejdsgiverne endnu ikke indberettet alle feriemidlerne. Derfor blev udbetalingen beregnet ud fra oplysninger i Indkomstregistret. Heraf fremgår ikke, om man har fået udbetalt beløb, der ikke optjenes feriepenge af, fx løn på afholdte feriedage, kørselstillæg og fratrædelsesgodtgørelser, eller beløb, der er optjent i en tidligere periode, og som derfor ikke er ferieberettiget i overgangsåret. Derfor kan det udbetalte beløb i nogle få tilfælde overstige de reelt optjente feriepenge. 

En anden årsag til, man skal betale penge tilbage, kan være, at man ved den tidligere ansøgningsrunde har ansøgt om udbetaling uden at være omfattet af ferieloven. Endelig kan det skyldes manglende indberetning. Er man uenig i det indberettede beløb, skal man kontakte sin arbejdsgiver.

Anne Kristine Axelsson siger:

”Vi glæder os over at næsten alle de 2,2 mio. lønmodtagere, der søgte i første runde, har fået udbetalt et retvisende beløb. Det skal ses i lyset af, at alle udbetalinger er beregnet på et meget generelt grundlag, som ikke tager højde for alle variationer. Er man blandt de få, der skal betale penge tilbage, kan man kontakte sin arbejdsgiver for at sikre sig, at der ikke mangler at blive indberettet nogen beløb.” 

Pas på dine oplysninger

Til sidst kommer Anne Kristine Axelsson med en opfordring: ”Vi ved, at nogle vil forsøge at franarre borgere deres NemID ved f.eks. at ringe og udgive sig for at være ATP. Vi opfordrer til, at man aldrig oplyser sit kortnummer eller NemID i telefonen, på SMS eller i mails. Man skal heller ikke svare på links, der kommer via SMS eller i mails. ATP kommunikerer kun via e-Boks og via borger.dk, som man selv skal logge ind på. Er man i tvivl, kan man altid henvende sig til vores kundeservice.”
 

Fakta

 • Man kan ansøge om udbetaling af feriemidlerne på borger.dk/feriemidler fra den 24. marts til den 31. maj 2021
 • Man kan få udbetalt alle de indefrosne feriemidler  
 • Hvis man fik udbetalt de første tre uger af de indefrosne feriepenge i efteråret, kan man få udbetalt de sidste to uger nu
 • Beløbet til udbetaling beregnes ud fra arbejdsgivers indberetning
 • 3 mio. lønmodtagere har indefrosne feriemidler
 • Arbejdsgiverne har indberettet i alt 108 mia. i indefrosne feriemidler
 • I efteråret udbetalte Lønmodtagernes Feriemidler 52,1 mia. til ca. 2,3 mio. borgere. De fleste fik pengene indenfor 2-3 dage
 • Hvis man er uenig i det beløb, der står i selvbetjeningen, skal man kontakte sin arbejdsgiver
 • Borgere, som ikke har digital adgang, kan søge via en blanket. Blanketten fås ved henvendelse til ATP’s kundeservice eller findes på borger.dk
 • Oplys aldrig NemID eller kortoplysninger til andre
 • Man kan få mere information på borger.dk/feriemidler
 • Hvis man har spørgsmål om ansøgningen, kan man ringe til hotline 70 12 80 85

Seniorpresserådgiver

Christian Frederik Mortensen

Christian Frederik Mortensen
Senior presse- og kommunikationsrådgiver for Øvrige ordninger

Mobil
E-mail