Nu udbetaler Udbetaling Danmark 5.000 kr. til ca. 290.000 folkepensionister

I dag starter Udbetaling Danmark udbetalingen af ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2023. Modtagerne kan i de kommende dage se frem til automatisk at få udbetalt 5.000 kr. Man skal ikke selv foretage sig noget for at modtage støtten.

Udbetaling Danmark indleder udbetalingen af af 5000 kr. til 290.000 folkepensionister

Cirka 290.000 folkepensionister står på listen, når Udbetaling Danmark i dag sætter udbetalingen af ekstra økonomisk støtte på 5.000 kr. i gang. Beløbet bliver fra den 8. maj automatisk udbetalt til borgere, der har modtaget ældrecheck for 2023. Udbetalingen sker efter et bredt flertal i Folketinget i februar blev enige om at yde et ekstra økonomisk tilskud til de økonomisk vanskeligst stillede folkepensionister.

Udbetaling Danmarks koncerndirektør, Kristine Stenhuus, ser frem til at sende pengene afsted. Hun er bevidst om, at der følger et stort ansvar med så store udbetalinger. Et ansvar, som ikke er fremmed for Udbetaling Danmark, der i forvejen administrerer en lang række velfærdsydelser til danskerne. Derfor finder hun det også naturligt, at udbetalingsopgaven håndteres hos Udbetaling Danmark:

”Udbetaling Danmark udbetaler årligt 240 mia. kr. til 2,4 mio. danskere svarende til 2 ud af 3 velfærdskroner. Vores it-systemer er i høj grad automatiserede og effektive, og derfor forventer jeg også, at de 5.000 kr. kommer sikkert og rettidigt ud til modtagerne”, fortæller hun.

Skattefri udbetaling

Støtten er skattefri, og får ikke betydning for de offentlige ydelser, man i forvejen modtager. Man skal med andre ord ikke foretage sig noget i forbindelse med udbetalingen af støtten. Modtagerne af den ekstra økonomiske støtte vil modtage et brev med orientering om udbetalingen, når udbetalingen finder sted. Hvis man ikke har ret til ekstra økonomisk støtte, modtager man ikke noget brev.

Udbetalingen sker før den månedlige udbetaling af folkepension. Støtten er hverken ældrecheck eller pension, men en helt selvstændig ydelse.

Er man i tvivl om noget vedrørende udbetalingen, findes der svar på de fleste spørgsmål på borger.dk eller på engelsk her.

FAKTA

  • Den 10. februar 2023 vedtog Folketinget, at der skal udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Støtten er skattefri.
     
  • Udbetaling Danmark udbetaler støtten fra den 8. maj 2023.
     
  • Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2023 udbetales som en del af 'Aftale om inflationshjælp’.
     
  • Cirka 290.000 pensionister har ret til at modtage den ekstra økonomiske støtte.
""

Christian Rask
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver

Følgende ordninger under Udbetaling Danmark:
Boligstøtte, Folkepension, Førtidspension, Tidlig pension, Seniorpension, Delpension, Fleksydelser, Begravelseshjælp, International Pension og International social sikring.

Mobil
E-mail