ATP afsætter milliardbeløb til langsigtede investeringer i danske virksomheder

Med ATP Langsigtet Dansk Kapital er alle danskeres pensionsselskab klar med op mod seks milliarder kroner til at understøtte udviklingen af nye eller bestående danske virksomheder. Ambitionen er at skabe et højt afkast, vækst og arbejdspladser i Danmark ved at understøtte den langsigtede udvikling af flere styrkepositioner i dansk erhvervsliv.

ATP investerer for at sikre de størst mulige pensioner til medlemmerne og har fokus på gode, risikojusterede afkast, der passer til ATP’s pensionsforpligtelser. ATP ser muligheder for at skabe gode risikojusterede afkast ved at bistå flere danske virksomheder med langsigtet kapital til at udvikle og skalere deres position og dermed bidrage til at skabe fremtidens store danske virksomheder med globalt potentiale.  

Der er flere grund til det nye initiativ. I takt med at den grønne omstilling tager fart, og efterspørgslen stiger, står danske virksomheder i en helt unik position og har mulighed for at bidrage globalt med løsninger og knowhow. Samtidig er mange danske virksomheder selv på vej ind i en bæredygtig omstilling og omfattende digital transformation af deres forretningsmodel, som kræver kapital og kompetencer til realiseringen. Sideløbende står mere end 20.000 danske virksomheder i de kommende år over for et generationsskifte, hvoraf nogle vil have behov for kapital og bistand til at udvikle større internationale ambitioner.

Om ATP Langsigtet Dansk Kapital siger adm. direktør Bo Foged:

”Ved at ATP nu i højere grad går ind med langsigtede direkte investeringer, er vi med til at sikre vækst i danske virksomheder og vil forventeligt understøtte både dansk vækst og danske arbejdspladser samtidig med, at afkastet kommer alle danskere til gavn.

Vi har et særligt samfundsansvar herhjemme og ser en god mulighed for at bidrage til at udvikle flere store danske virksomheder samtidig med, at vi skaber et godt, risikojusteret afkast til gavn for vores medlemmer.

Vi tror på, at ATP er en attraktiv langsigtet, uafhængig, ansvarlig og forudsigelig investor med omfattende direkte og indirekte investeringserfaring, der både har kapitalstyrken og kompetencerne til at flytte virksomhederne i en positiv ambitiøs retning. Det er faktorer, som vi mener, vil være attraktive for danske virksomheder med behov for eller ønske om f.eks. international skalering.”

Som udgangspunkt vil ATP Langsigtet Dansk Kapitals fokus være på virksomheder inden for specifikke brancher som fx informationsteknologi, medtech, pharma og vedvarende energi, og som står over for forretnings- og/eller ejermæssig transformation. Samtidig vil der være fokus på profitable virksomheder med omsætning på minimum 250 millioner kr., hvor vi kan opnå ejerandele på mellem 20 pct. og 49 pct. Bestyrelsen har foreløbig afsat seks milliarder kroner til investeringer på området over de næste tre år.

ATP Langsigtet Dansk Kapital skal drives af et nyoprettet investeringsteam med base i Hillerød bestående af foreløbig tre personer. 

”Der er historisk set nogle gode eksempler på, at vi i Danmark har været dygtige til at opbygge store internationale virksomheder, men potentialet er til stede til at udvide paletten med flere. Det vil vi gerne bidrage til, da det vil være til gavn for både dansk erhvervsliv og for Danmark som samfund,” slutter Bo Foged.

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang
Pressechef

Mobil
Direkte
E-mail