ATP investerer i kæmpe, dansk jordvarmeanlæg

Varmt vand dybt nede fra Jordens indre skal give vedvarende energi i parcelhuset. Det geotermiske anlæg, der bliver EU’s største, skal nu etableres i Aarhus. ATP går ind som storinvestor i projektet og spiller dermed en afgørende rolle i at udnytte klodens fjerde vedvarende energikilde her i Danmark.

ATP investerer i selskabet Innargi, som skal bygge og drive geotermi-anlægget, der skal hente varmt vand i op til 3 kilometers dybde, under den jyske hovedstad. Det blev offentliggjort på et pressemøde med blandt andre finansminister Nicolai Wammen og klima- og energiminister Dan Jørgensen. Allerede i 2025 kan anlægget begynde at levere varme til aarhusianerne, og det forventes at være fuldt udbygget med 110 MW i 2030.

Varme fra Jordens indre

”Mens sol og vind kommer og går, så er varmen fra klodens indre der altid. Det gør geotermi til en stabil vedvarende energikilde. Den er nødvendig, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Vi er i ATP stolte over at muliggøre et projekt med et kæmpe dansk og internationalt potentiale, hvor der samtidig vil være afkast at hente på den lange bane til vores medlemmer, ” siger Bo Foged, adm. direktør i ATP og fortsætter:

”Geotermi rummer enorme perspektiver. Den vil kunne anvendes i varmeforsyningen i stedet for f.eks. kul, gas og biomasse. Derfor er investeringen også helt i tråd med vores klimaambitioner, som vi meldte ud i efteråret i forbindelse med COP26.”  

ATP ejer nu 37 % af Innargi, NRGi har købt 20 %, mens A.P. Møller Holding, der har stiftet Innargi, ejer resten.

Sammen om grøn omstilling

Energikilden fra jordvarme er uudtømmelig og kan spille samme rolle for varme, som sol og vind gør for el.

”Potentialet i selskabet er enormt. Der er varmt vand i undergrunden i masser af storbyer i Europa. Og vores forretningspartner har mange, mange års erfaringer med at bore i undergrunden. Groft sagt kan man sige, at tidligere var A.P. Møller dygtige til at bore efter olie. Nu skal de bore efter varmt vand. Vi er overbevist om, at investeringen vil give gode afkast til medlemmerne og betydningen for den grønne omstilling er indlysende," slutter Bo Foged.

I Europa tegner bygninger sig for 13% af alle drivhusgasudledninger. Geotermi kan levere varme uafhængigt af, om solen skinner eller vinden blæser og derfor benyttes som basisvarme som erstatning for kul, gas og biomasse. 

For yderligere information

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang
Pressechef

Mobil
Direkte
E-mail

Fakta

Geotermi

Geotermi er den varmeenergi, der stammer fra jordens indre. En til tre km nede i Danmarks undergrund er der mange steder 60-80 grader varmt vand. I et geotermisk anlæg høstes varmen fra vandet og overføres til vandet i fjernvarmenettet i et lukket kredsløb. Herefter pumpes det geotermiske vand ned i undergrunden igen.

Fakta

Projektet

  • Det geotermiske varmeanlæg i Aarhus bliver EU’s største. Det er dimensioneret til at producere 110 MW
  • Geotermiske anlæg larmer ikke, lugter ikke og ryger ikke
  • I 2030 kan geotermi dække 20 % af fjernvarmebehovet i Aarhus. Det svarer til varmen i 36.000 husstande
  • I Aarhus kan geotermi reducere de årlige CO2-udledninger med op til 165.000 tons CO2 (inkl. straksudledning og alternativ anvendelse af biomasse)
  • Det geotermiske vand bliver hentet 1-3 km nede i jorden
  • Anlægget i Aarhus kan levere varme fra 2025 og er fuldt udbygget i 2030
  • Et geotermianlæg fylder mindre end straffesparksfeltet på en fodboldbane. Det kan levere varme i 30 år
  • Der findes tre mindre geotermianlæg i Danmark: Sønderborg, København og Thisted. I udlandet anvendes geotermi blandt andet i Lund, Paris, München og Toscana-området
  • Geotermi udgør i dag mindre end 1% af fjernvarmen i Danmark. Geotermi kan dække 30% af fjernvarmebehovet i Danmark – det svarer til 600.000 husstande

Fakta

Aftalen mellem A.P. Møller Holding, ATP og NRGi

Efter kapitalforhøjelsen ejer ATP 37 % og NRGi 20% af Innargi Holding A/S. A.P. Møller Holding kontrollerer resten.