ATP og PFA sælger deres ejerandele i VIA equity

Det er ud fra et ønske om at forenkle forretningen, at ATP sælger sine andele af VIA equity, der er en nordeuropæisk multi-stage private equity fond. ATP skal i stedet indgå partnerskab med andre spillere i Danmark.

Gennemførelsen af transaktionerne er afhængig af opfyldelsen af visse betingelser, primært Finanstilsynets godkendelse af overdragelsen af ejerandelene relateret til VIA equity Fond III K/S. Transaktionerne forventes gennemført i løbet af første eller andet kvartal 2020. 

I sommeren 2019 traf ATP og PFA beslutning om ikke at investere i en kommende fond VIA equity Fond IV, som er i gang med fundraising. I forlængelse af denne beslutning blev en salgsproces af VIA equity Fond II K/S og VIA equity Fond III K/S igangsat.

”Jeg er tilfreds med salgsprocessen. Køberfeltet dokumenterer, at VIA equity har haft et højt internationalt niveau og vi er i ATP stolte af at have ”stået fadder” til VIA equity, der har klaret sig rigtig godt. Men tiden er nu inde til et strategisk skifte. Vi vil forenkle vores forretning, og vi ønsker i højere grad at tage del i det danske finansielle ”økosystem” og bruge den erfaring, vi har opbygget, i kommende partnerskaber med andre spillere i Danmark," siger Bo Foged, Administrerende direktør i ATP.

Efter gennemførelsen af transaktionerne vil ATP’s og PFA’s samlede ejerskab af VIA equity Fond II K/S og VIA equity Fond III K/S være overdraget til de respektive købere.

Som følge af ovennævnte transaktioner forventer ATP at afvikle VIA equity Fond I K/S, der har nået til enden af sin levetid.

VIA equity fortsætter med at have hjemsted i Hellerup. 

Om VIA equity

VIA equity er en nordeuropæisk multi-stage private equity fond, som investerer i bade små, mellemstore og store virksomheder. VIA equity a/s blev etableret i 2006 af VIA equity a/s’ managing partner med ATP som eneste investor i de to første fonde. Da VIA equity Fond III K/S blev etableret I 2016, tiltrådte PFA som investor på lige vilkår med ATP.

VIA equity Fond I K/S, Fond II K/S and Fond III K/S har alle et kapitaltilsagn på 1 mia. kroner. (3 mia. for fondene til sammen. 

 

Om Five Arrows Managers

Five Arrows Managers er Rothschild & Co’s private equity og private debt investeringsarm, der på globalt plan har ca. € 13 milliarder under forvaltning. Dette inkluderer en række fonde, som er dedikeret til corporate og secondary private equity, fondsinvesteringer og co-investeringer, samt senior og junior kreditinstrumenter. Aktiviteter relateret til secondaries er fokuseret på europæiske og amerikanske small og midmarket fondmanagers. Five Arrows Managers har for nylig rejst sin femte secondary fond med en kapital på € 1 milliard. Teamet blev etableret i 2003 og har kontorer i Paris, New York og Luxembourg.

 

Om LGT Capital Partners

LGT Capital Partners er en førende specialist inden for alternative investeringer med mere end USD 60 milliarder under forvaltning og mere end 550 institutionelle klienter fordelt på 37 lande. Et internationalt team på mere end 500 medarbejdere er ansvarlige for at håndtere en bred vifte af investeringsprogrammer, der fokuserer på private markeder, likvide alternativer samt investeringer på tværs af aktivklasser. l LGT Capital Partners’ hovedkontor er beliggende i Pfaeffikon i Schweiz og derudover har LGT Capital Partners kontorer i New York, Dublin, London, Paris, Vaduz, Dubai, Beijing, Hong Kong, Tokyo og Sydney. 

 

Om Cubera 

Cubera er en specialiseret investeringsvirksomhed, der tilbyder skræddersyet og diversificeret eksponering mod private equity. På vegne af nordiske og internationale klienter, rådgiver Cubera om investering for mere end € 3,5 milliarder. Cubera har kontorer i Oslo og Stockholm.