ATP ruster sig til yderligere digitalisering og justerer i ledelsen

To nye medlemmer i koncernledelsen og enklere arbejdsgange skal sikre en fokuseret og veldrevet organisation, så ATP fortsat kan levere velfærdsydelser til danskerne - enkelt og effektivt.

ATP justerer organisationen for at forenkle arbejdsgange og sikre resultater ved at de rette kompetencer er til stede i koncernledelsen. Med digitaliseringen som afsæt for, at ATP hver dag kan levere velfærdsydelser til danskerne, er ansættelsen af ny IT- & Teknologidirektør således en vigtig brik i ny justeret organisation, hvorfor denne nye direktør får plads i koncernledelsen. Den kommende Chief Financial Officer (CFO) har som tidligere ligeledes plads i koncernledelsen.

”ATP leverer hver dag velfærdsydelser til tusindvis af danskere. Det har en stor betydning for det danske samfund som helhed. Vores klare ambition er, at vi skal fortsætte med at levere de bedste løsninger. Det indebærer, at vi løbende skal justere organisationen og sørge for at have de rette kompetencer i koncernledelsen, så vi står med det stærkest mulige hold rustet til en digital fremtid,” siger adm. direktør Martin Præstegaard.

Organisationsændringen betyder blandt andet, at den nye IT- & Teknologidirektør får ansvar for de teknologiske og digitale områder, herunder bl.a. ’Koncern-IT’ og ’Data & Analytics’. Den nye CFO får ansvar for bl.a. ’Koncernjura’, ’Koncernindkøb’, ’Koncernøkonomi’ samt det operationelle set-up i ’Pensions & Investments’.
 

Carsten Bodal stopper som direktør i Udbetaling Danmark

I samme omgang fratræder koncerndirektør Carsten Bodal sin stilling ved udgangen af august.

”Det har været et privilegium at være med til at etablere og drive et helt nyt administrationssystem til at varetage vores fælles velfærd i Danmark, og jeg er stolt af de mange resultater, der er opnået i samarbejde med så mange engagerede kollegaer. Udbetaling Danmark har snart 10-års jubilæum, og vi kan være meget stolte af, hvor vi er i dag,” siger Carsten Bodal.

”Carsten har været med fra Udbetaling Danmark spæde fødsel til det solide setup, som vi kender i dag, hvor tusindvis af danskere hver dag kan stole på, at deres velfærdsydelser er korrekte og kommer til tiden. Han kender alle hjørner af ordningerne og har været en stor kapacitet for ATP. Jeg vil gerne takke Carsten for et godt samarbejde og ønsker ham alt det bedste,” siger Martin Præstegaard.
 

IT-direktør afløses af ny IT-& Teknologidirektør

Også i andre dele af organisationen sker der ændringer. IT-direktør Per K. Rasmussen fratræder ligeledes og overlader ansvaret for det teknologiske og digitale område til den nye IT- & Teknologidirektør, der ligeledes indtræder som en del af koncernledelsen.

”Den nye IT- & Teknologidirektør skal skabe og udvikle et nyt og samlet direktørområde for IT- & Teknologi i ATP. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til Per for den meget store indsats, han har ydet gennem mange år. Han har i den grad været med til at sikre, at ATP har haft en stabil drift til gavn for både kollegaer og borgere,” siger Martin Præstegaard.

Arbejdet med at finde de nye profiler er i gang. Rollerne som viceadministrerende direktør og Chief Operating Officer (COO) bortfalder.

For yderligere information

Stephan Ghisler-Solvang

Stephan Ghisler-Solvang
Pressechef

Mobil
Direkte
E-mail