Industriens Pension og PenSam tilslutter sig ATP’s jagt på ESG-data

ATP’s indsats for at skaffe ESG-data fra det unoterede område af investeringsuniverset har vokseværk. Industriens Pension og PenSam tilslutter sig nu ATP’s spørgeskema til fonde og unoterede selskaber for at kunne skubbe på i retning af mere bæredygtighed i porteføljen. Data er nemlig afgørende for, at pensionssektoren kan levere på ambitionen om værdiskabende ESG-integration, herunder at bidrage til den grønne omstilling, bl.a. ved at nedbringe udledningen af CO2 i alle dele af virksomheden.

Mens børsnoterede investeringer gennem de seneste år har oplevet en stor stigning i fokus på ESG-data (data om miljøforhold, sociale forhold og god selskabsledelse), er unoterede investeringer underbelyst. Derfor udviklede ATP i 2020 et omfattende spørgeskema og en database målrettet det unoterede område for at skabe bedre overblik over ESG-arbejdet her og via dialog støtte op om selskabernes indsats på området. Det skete ud fra den overbevisning, at en solid ESG-rapportering gavner afkastet, fordi det løfter virksomheders og fondes omdømme, reducerer risiko og dermed øger prissætningen.

Nu tilslutter Industriens Pension og PenSam sig initiativet, der giver investorerne et godt grundlag for at indgå i dialog med selskaberne om, hvordan de kan forbedre sig på forskellige ESG-forhold. Investeringsdirektør i ATP Mikkel Svenstrup fremhæver, at der i en effektiv ESG-indsats er brug for data til at måle fremskridt og lave sammenligninger.

”Som samfundsansvarlig investor er det vigtigt for os at bidrage aktivt til den grønne omstilling. For at nå i mål med en reel CO2-reduktion i løbet af få år, har vi en ambitiøs målsætning om, at vores virksomheder allerede i 2025 skal rapportere deres samlede CO2-aftryk. Samarbejdet på det unoterede område betyder, at vi nu er tre pensionsselskaber, som fremover deler vores anonymiserede data og får et bredere, og dermed bedre, vidensgrundlag for hvordan også de unoterede selskaber kan udvikle sig i en endnu mere bæredygtig og ansvarlig retning,” siger Mikkel Svenstrup.

Populært spørgeskema

Med tilslutningen fra Industriens Pension og PenSam i 2022 udbygger de tre pensionsselskaber deres samlede ESG-datagrundlag betydeligt. Spørgeskemaet er ens for de tre selskaber, som selv beslutter, hvordan de vil aktivere den høstede viden. Alle tre selskaber får desuden de samlede data – også fra de øvrige investorer - i anonymiseret form og dermed en langt større mængde data at basere analyser og dialog på.

”Vi er overbeviste om, at dette redskab kan give os en masse ekstra viden om ESG-forhold i de unoterede selskaber, som vi kan bruge i vores dialog med selskaberne om fx miljøforhold og god selskabsledelse. I den forbindelse er det afgørende med data på området, og vi er rigtig glade for det nye samarbejde,” siger investeringsdirektør i Industriens Pension, Peter Lindegaard.

Hos de medvirkende porteføljeselskaber er spørgeskemaet blevet rigtig godt modtaget. På to år er tilbagemeldingerne fra fonde og virksomheder på spørgeskemaet fordoblet i ATP, bl.a. fordi selskaberne kan se værdien i at få dokumenteret, om de selv er på omgang med udviklingen i deres respektive brancher. Og for en række selskaber har besvarelserne og den efterfølgende dialog været en øjenåbner for, hvor i virksomheden det er oplagt at sætte ind med konkrete, bæredygtige tiltag.

”Området for unoterede investeringer er det oplagte næste skridt i den ESG-indsats, der hele tiden udvikler sig, og hvor vi forsøger at være på forkant. Ved at blive en del af samarbejdet med ATP er vi nu flere, der kan hjælpe hinanden med at styrke det aktive ejerskab og gennemsigtigheden på det unoterede område, som der uden tvivl vil komme mere opmærksomhed på i de kommende år,” siger Claus Jørgensen, investeringsdirektør i PenSam.

Ny standard

Spørgeskemaet rummer emner og metrikker, som ATP, Industriens Pension og PenSam mener bør være en del af enhver virksomheds løbende arbejde med ESG. Ambitionen er at sætte en standard for rapportering på ESG inden for illikvide selskaber, som andre investorer kan tilslutte sig. Dermed mindsker vi selskabernes rapporteringsbyrde.

”Kravene til EU-rapportering kommer kun til at stige, også for os selv. Som pensionsselskaber er spørgeskemaet også en måde at imødekomme myndighedernes behov for at se, hvordan vi måler ESG-arbejdet. Både ATP, PenSam og Industriens Pension kan fremover bruge det udvidede ESG-spørgeskema til at hente valide data fra den del af porteføljen, som ikke er dækket af traditionelle, eksterne dataleverandører, og jo flere investorer der deltager i det arbejde, jo bedre mulighed for at styrke ESG-arbejdet,” siger Mikkel Svenstrup.

For yderligere information

Gerd Buchave

Gerd Buchhave
Senior kommunikationspartner

Danish Equities, Liquid Markets, Risc Management & Investments, ATP Livslang Pension, levetider.

Mobil
E-mail