Ny venturefond skyder 265 millioner ind i det danske iværksættermiljø

PreSeed Ventures lancerer nu Danmarks første venturefond dedikeret til investeringer i danske tech-startups i de tidligste vækstfaser, også kaldet pre-seed stadiet. Med ATP og Vækstfonden som hovedinvestorer har fonden allerede sikret sig 265 millioner kroner. PreSeed Ventures vil operere i et strategisk samarbejde med DTU.

Det danske startup-miljø inden for teknologi er modnet og oplever øget kommerciel succes. Derfor er det nu muligt for en venturefond helt ned i de allertidligste vækststadier at levere konkurrencedygtige afkast på kommercielle vilkår. Denne udvikling har banet vejen for lanceringen af den første danske venturefond dedikeret udelukkende til tech-iværksættere i pre-seed stadiet med bl.a. ATP og Vækstfonden, som investorer.

”Med deres commitment løfter de to institutioner et centralt ansvar for, at PreSeed Ventures kan fostre de virksomheder, der skal tegne fremtiden. Vækstfonden har en unik position i det danske iværksættermiljø, og ATP er, som Danmarks største pensionsselskab, kendt for sit fokus på at få afkast og samfundsansvar til at gå hånd i hånd. Derudover arbejder vi meget tæt sammen med DTU for at forløse potentialet mellem forskning og kommerciel vækst i morgendagens danske startups,” siger Christel Piron på vegne af de tre General Partners i fonden, som også tæller Helle Uth og Richard Breiter.

Erfarne partnere har 400 investeringer bag sig

Kræfterne bag den nye fond har med base på DTU opereret som statens venturearm i næsten 20 år, og investeret risikovillig kapital på vegne af det danske samfund gennem PreSeed Ventures. Blandt de over 400 investeringer er bl.a. succeser som Trustpilot, Vivino og Lunar.

I en førstegangsfond er den erfaring et særsyn, og man glæder sig over engagementet i investorkredsen:

”Vi tror på, at fonden kan give et fornuftigt risikojusteret afkast til vores medlemmer. Samtidig ønsker ATP at bidrage aktivt til alle led af Danmarks finansielle fødekæde. Vores investering i PreSeed Ventures’ første tech-fond, mener vi, kan medvirke til at skabe grobund for nye danske virksomheder og arbejdspladser – og ikke mindst for de teknologier, der kan løse nogle af de største globale udfordringer,” siger Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør i ATP.

Lars Nordal, Early Stage Director i Vækstfonden, er ligeledes begejstret:

”Med etableringen af den nye fond får de helt tidlige danske iværksættere styrket deres adgang til risikovillig og kompetent kapital. Med vores investering styrker vi talentmassen både på investorsiden og blandt de iværksættere, som former danske teknologiselskaber nu og på den anden side af krisen. Vi er derfor rigtig glade for, at fonden nu er en realitet, så vi kan være med til at støtte udviklingen i danske startups over hele landet.”

PreSeed Ventures kommer til at operere fra DTU, og på universitetet ser man frem til, at fonden fortsat kan styrke forbindelsen mellem forskning og marked.

”Det er en vigtig prioritet for DTU at skabe værdi for samfundet. En af vejene til at sikre, at det sker, er, at forskere og studerende bringer ny viden ud i startups. De nye virksomheder har behov for kapitalindskud for at kunne modne teknologien til markedet, og her får PreSeed Ventures en nøglerolle. Vi ser frem til, at PreSeed Ventures bliver en stærk platform, som understøtter teknologimodning og virksomhedsetablering i Danmark,” siger Marianne Thellersen, Senior Vice President - Innovation and Entrepreneurship.

Med de to stærke spillere og en række mindre investorer ombord er en såkaldt first close på 265 millioner kroner og dermed 76 pct. af fondens endelige størrelse sikret. Nu går jagten ind på at rejse de sidste knap 100 millioner.

”Venturescenen i Danmark har det bedre end nogensinde, men adgang til tidlig, risikovillig kapital er fuldstændig afgørende, hvis vi skal udvikle globale tech-succeser med et stærkt rodnet i Danmark og dermed sikre fremtidens virksomheder, vækst og arbejdspladser,” siger Christel Piron om lanceringen af fonden og den fortsatte fundraisingproces.

Yderligere oplysninger


Om PreSeed Ventures

Som en af mest betydningsfulde early stage investorer i det danske tech-miljø, har PreSeed Ventures spottet, fostret og finansieret succeser som Vivino, Trustpilot og Lunar gennem de sidste 20 år. Med mere end 400 investeringer i rygsækken, forstår PreSeed Ventures bedre end de fleste, den determination, fremsynethed, kapacitet og snært af vanvid, det kræver af den enkelte iværksætter at lykkes. Derfor investerer de ikke bare i de allertidligste vækststadier, men støtter talentfulde iværksættere med systematisk operativ support, deres startup-skole PreSeed Academy – og et stærkt netværk af venture fonde både i Danmark og internationalt. På nuværende tidspunkt investerer PreSeed Ventures ud af fonden Tech01.psv på 265 millioner kroner.

Web: https://preseedventures.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/preseed-ventures/

Kontakt:

General Partner, Christel Piron, tlf.: +45 2045 9519, e-mail: cp@preseedventures.dk

Head of Communication & Community, Alice Bo Killemose, tlf.: +45 3055 3513, e-mail: abk@preseedventures.dk


Om ATP

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 918 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investment er ansvarlig for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i bl.a. obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Web: https://www.atp.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atp/

Kontakt:

Seniorpressekonsulent, Gerd Buchhave, tlf.: +45 2499 0911, e-mail: GEB@atp.dk


Om Vækstfonden

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser. I tætte partnerskaber med banker og private investorer fra ind- og udland finansierer Vækstfonden virksomheder i alle brancher over hele landet. Og fonden kan være med hele vejen - fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til rejsen ud på de globale markeder og børsnoteringer. Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 9.200 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 33,8 mia. kr.

Web: https://vf.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vaekstfonden/

Kontakt:

Kommunikationsrådgiver, Cecilie Idun Andersen, tlf.: +45 3193 0573, e-mail: CEA@VF.dk


Om DTU

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med deres forskning og uddannelser i international topklasse er de med til at skabe en bedre verden, og bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. 

Web: https://www.dtu.dk/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/technical-university-of-denmark/

Kontakt:

Kommunikationsdirektør, Tine Kjær Hassager, tlf.: + 45 2080 1067, e-mail: tkh@dtu.dk

Senior Vice President - Innovation and Entrepreneurship, Marianne Thellersen, tlf.: +45 4051 4410, e-mail: mthel@dtu.dk