Nyt it-system til behandling af arbejdsskadesager

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er gået i drift med et nyt it-fagsystem, der skal give en robust og fremtidssikret it-understøttelse i arbejdet med arbejdsskadesager.

Lanceringen af det nye it-fagsystem til behandling af arbejdsskadesager sker efter en plan, hvor der gradvist løses flere sager i systemet. Til at starte med kun ca. 2 pct. af de 50.000 sager. Den kontrollerede proces sikrer, at AES og leverandøren Netcompany løbende kan tilrette og udvikle funktionaliteten med afsæt i konkret erfaring.

Systemet vil frem mod sommeren 2022 afløse et it-fagsystem, der består af ældre teknologier med begrænsninger i brugervenlighed og teknologiske muligheder. 

”Vi er meget glade for, at vi er kommet til denne vigtige milepæl for AES. Et nyt og moderne it-fagsystem har, siden dannelsen af AES i 2016, været afgørende for, at AES på sigt kan sikre et bedre sammenhængende forløb for tilskadekomne, virksomheder og professionelle parter. Det er så at sige udskiftningen af vores teknologiske fundament.”, siger AES’ bestyrelsesformand Bente Overgaard.

”Vi søsætter det nye system med fokus på at holde driften så upåvirket som muligt. Vi har de gamle systemer kørende parallelt, så vi kan tage det nye system i brug i bidder og hele tiden sikre, at systemet fungerer, som det skal. Samtidigt kan vores medarbejdere løbende vænne sig til de nye arbejdsprocesser. Det giver tryghed, at vi ikke er nødt til at overgå til nyt it-system i et big bang.” 

Det nye system rummer fordele både for tilskadekomne, virksomheder og professionelle parter. De mest direkte fordele er en ny selvbetjeningsløsning og mere moderne og forståelige breve. På myndighedssiden vil AES få en række fordele, der angår både brugervenlighed og de muligheder, en moderne it-platform giver for at udnytte data, lettere implementere ny lovgivning samt videreudvikle og integrere med nye teknologier i fremtiden.

Alle afgørelser i arbejdsskadesager træffes af en sagsbehandler og er altid baseret på et juridisk skøn. Det nye it-system automatiserer eller understøtter en række delprocesser i sagsforløbene, men ikke selve afgørelsen. Systemet bygger på Netcompanys standard sagsbehandlerplatform, GetOrganized.

ATP leverer teknisk og administrativ bistand til AES. Kontrakten om systemet er indgået mellem ATP og Netcompany i april 2019, og inkluderer 10 års drift og vedligehold.

Christian Frederik Mortensen

Christian Frederik Mortensen
Jobtitel
Senior presse- og kommunikationsrådgiver for Øvrige ordninger

Mobil
E-mail