Trods turbulens på aktiemarkedet: ATP garanterer fortsat Livslang Pension til danskerne

Selvom aktiekurserne er faldet som følge af Covid-19, kan pensionister fortsat regne med ATP Livslang Pension som en del af den økonomiske grundtryghed i alderdommen.

ATP’s medlemmer, som tæller næsten 90% af danskerne, kan være trygge ved, at de stadig vil få udbetalt ATP Livslang Pension, trods den turbulens, Covid-19 forårsager på de finansielle markeder.

Den skyldes, at langt størstedelen af indbetalingerne til ATP – 80 procent - er garanteret med sikre investeringer. Investeringerne er sammensat af værdipapirer, som beskytter ATP’s formue mod renteændringer, så ATP altid kan betale de pensioner, medlemmerne er blevet lovet.

»Vi holder, hvad vi har lovet. Det betyder, at danskerne kan være trygge ved, at ATP’s garantier overfor vores medlemmer står ved magt uanset, at det lige nu går voldsomt for sig på de finansielle markeder,« siger Kim Kehlet Johansen, koncerndirektør og Chief Risk Officer i ATP

Den resterende 20 procent af pensionsindbetalingerne, investerer ATP for at få så højt et afkast som muligt, og dermed over tid at kunne forhøje de garanterede pensioner.

Det har givet høje afkast i en lang årrække og dermed en reserve til at stå imod med, når finansmarkederne svinger. Men det rammer også ATP, når finansmarkederne falder, som det har været tilfældet i den seneste tid, og det kan på kort sigt gå ud over muligheden for at forhøje pensionerne.

Nuværende pensionister kan i gennemsnit forvente at være på pension i ca. 22 år. I løbet af de første syv år på pension får de udbetalt det beløb, som de selv og deres arbejdsgiver har indbetalt (inkl. inflation). De resterende 15 år vil udelukkende komme fra ATP's afkast.

Fakta om ATP

ATP er en obligatorisk pensionsordning med 5.288.000 medlemmer. ATP’s medlemmer indbetalte i årets første kvartal 2,5 mia. kr. Ved udgangen af første kvartal 2020 modtog 1.053.000 pensionister ATP Livslang Pension. ATP udbetalte i årets første kvartal 4,3 mia. kr. i pensioner og engangsudbetalinger. Omkring 40 pct. af landets folkepensionister har ingen anden pensionsindtægt end ATP og folkepensionen. Årlig fuld ATP Livslang Pension er på 25.200 kr. for en 66-årig.