Koncernledelsen

Koncernledelsen består af direktøren og koncerndirektørerne.

Martin Præstegaard

Martin Præstegaard
Administrerende direktør (CEO)

Mikkel Svenstrup

Mikkel Svenstrup
Investeringsdirektør (CIO)

Anne Kristine Axelsson

Anne Kristine Axelsson
Koncerndirektør Pension & Arbejdsmarked

""

Haktan Bulut
Koncerndirektør Digital Solutions

""

Kristine Stenhuus
Koncerndirektør Udbetaling Danmark

""

Pernille Vastrup
Koncerndirektør (CFO)

Jacob Lester CRO

Jacob Lester
Chief Risk Officer (CRO)