Danske pensionister kan se frem til 16 års pension fra afkast og den fælles pulje af ATP-indbetalinger

ATP-pensionen giver sammen med folkepensionen en økonomisk grundtryghed for stort set alle danskere

Sammen med folkepensionen giver ATP-pensionen en økonomisk grundtryghed for stort set alle danskere. Så længe de lever.   

Den typiske pensionist vil allerede efter fire år på pension have fået udbetalt egne bidrag. Alt hvad der følger derefter, er afkast.   

Når man skal vurdere, hvordan ATP er i stand til at forrente de indbetalte bidrag, kan en fremgangsmåde være at se på, hvor meget pension en nyslået pensionist får for de penge, som vedkommende har indbetalt til ATP gennem hele sit arbejdsliv.  

Livslange udbetalinger 20 år

Som det fremgår af figuren, kan en pensionist, der gik på pension som 67-årig i 2022, i gennemsnit forvente at være på pension i ca. 20 år.   

Udbetalingerne fra ATP-pensionen i de første ca. 4 år svarer til de penge pensionisten nominelt har bidraget med til ATP igennem arbejdslivet.   

De resterende knap 16 års udbetalinger er afkast, som ATP har skabt fra den fælles pulje af ATP-indbetalinger.

En tilsvarende prognose kan laves for en person, der kom ind på arbejdsmarkedet i 2022 som 18-årig – se figur 2. Prognosen laves for en person, der indbetaler til ATP fra han/hun fylder 18 år og frem til den vedtagne pensionsalder på 69 år i 2074, hvor personen forventes at være på pension i ca. 24 år ifølge ATP’s levetidsmodel SAINT.   

Livslange udbetalinger 24 aar

Denne person kan forvente at have fået sine egne bidrag udbetalt efter 4,5 år, og efter ca. 7 års udbetalinger har vedkommende desuden fået sine bidrag løbende opskrevet med inflationen. De resterende ca. 17 års udbetalinger er afkast, som ATP har skabt ud over realværdisikring af bidragene.