Pension i tal

Vi udgiver rapporten ”Pension i tal”, der er en gennemgang af, hvordan det står til med det danske pensionssystem. Rapporten giver indblik i og dybdegående analyser af pensionsydelserne, pensionsordningernes rolle, danskernes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og pensionisternes indkomster. Seneste udgave er fra januar 2023.

Vores analyseafdeling udarbejder den tilbagevendende rapport ”Pension i tal”, der giver indblik i mange dimensioner af det danske pensionssystem.

Rapporten giver blandt andet et overblik over det danske pensionssystems opbygning og ordninger, tal for indbetalinger til pension og pensionisternes indkomster, udviklingen i tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, påvirkningen af levetiden – og rigtig meget andet.

Seneste rapport ”Pension i tal 2023”, beskriver også de enkelte pensionsordningers rolle og udbredelse, samt ATP’s rolle i det danske pensionssystem, med tal og dybdegående analyser.

Pension i tal 2023

45 %
af pensionisterne har ATP som den største private pensionsudbetaling
90 %
af danskerne indbetaler til ATP
30 %
sparer så lidt op, at de kan forvente at ende i restgruppen som pensionist
3 ud af 4 pensionskroner
kommer fra de offentlige pensioner og ATP
0,35 %
er ATP's samlede omkostning (ÅOP). Branchens gennemsnit er 0,90%
1 ud af 5 ældre
løber tør for deres arbejdsmarkeds- eller individuel pension efter ti år
Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail