Danmarks måske bedst bevarede hemmelighed

Du kan nærmest ikke undgå os. Vi figurerer på din lønseddel hver måned, men vi er også bl.a. din boligstøtte, din tidlig pension og din barsel. Men hvem er ATP egentlig?

Hvad er Danmarks måske bedst bevarede hemmelighed?

Hemmelighed #1

Vi udbetaler 2 ud af 3 velfærdskroner

Vi er nordens største administrationshus. Med mere end 26 ordninger og en række ydelser udbetaler vi sammenlagt 300 mia. kr. om året til 2,4 mio. borgere på vegne af staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter.

Hemmelighed #3

Vi er Danmarks største investor i grønne obligationer

Det vil sige obligationer, der finansierer klimavenlige investeringer. Et marked, som har udviklet sig sikkert i takt med det stigende fokus på bæredygtige investeringer

Hemmelighed #4

Du kan næste ikke undgå os

Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Vi udbetaler alt lige fra feriepenge til boligstøtte, vi håndterer arbejdsskadesager og investerer vores fælles pensionsmidler.

Hemmelighed #5

Vi er en selvejende institution

Vi arbejder for at sikre lave omkostninger og tjener ikke penge på at løse opgaverne – vi får alene dækket vores udgifter.