Digital Solutions

I ATP er vi i høj grad præget af den digitaliseringsagenda, der kendetegner kontakten med det offentlige Danmark. Vi ved, at borgernes forventninger til digitale løsninger er høje, og at kravene til deling af data er komplekse. Det betyder, at vi altid skal være på forkant med innovativ forretningsudvikling og sætte retningen for det digitale Danmark.

Derfor har vi samlet ca. 500 af landets skarpeste IT-, digitaliserings- og dataspecialister i et stærkt forretningsområde, der arbejder for at gøre det så nemt og enkelt som muligt at være dansker - både nu og i fremtiden.

Lær os bedre at kende på siden her, hvor vi også løbende lægger ledige stillinger op.


Medabejdere i baggrunden

Vi er dem, der kender systemer bag ATP allerbedst. Det forpligter til at være proaktive over for ATP’s forretningsområder og fungere som digital sparringspartner, der forholder sig til forretningens behov og kontekst – for i sidste ende at træffe de rigtige beslutninger og drive digitaliseringen i den rigtige retning.  

Her byder vi din faglighed velkommen og møder dig med forventninger om at kunne tage ejerskab, være nysgerrige og stille spørgsmål. Det tror vi er den bedste forudsætning for at udvikle dig selv, de faglige fællesskaber og ATP.  

Vi har sat barren højt – både når det gælder faglighed, godt kollegaskab og trivsel. Alt imens du får muligheden for at være med til at løse komplekse opgaver og skabe løsninger i verdensklasse til gavn for samfundet.

Hør Haktan fortælle om arbejdet i Digital Solutions

Medarbejder uden tekst

Koncern IT

I IT står vi i spidsen for udvikling, implementering og optimering af løsninger til nogle af landets vigtigste digitale systemer. Vi er dem, der kender systemerne bag ATP allerbedst og arbejder med et bredt systemlandskab.

Medarbejder uden tekst

Project & Lean Agile Center of Excellence

I PACE er vi ansvarlige for at forbedre og forenkle ATP’s metoder inden for udvikling og leverancer. Vi arbejder i to fagområder; det ene med fokus på at understøtte med kvalitetssikrede projektledelse – det andet med fokus ATP’s agile transformation. I hverdagen sidder vi ude i forretningsområder, hvor vi sammen med dygtige kolleger styre projekterne sikkert igennem.

Medarbejder uden tekst

Data & Analytics

I Data & Analytics arbejder vi med et af landets største datagrundlag. Vi er sat i verden for at skabe værdi gennem data og har ansvaret for hele dataværdikæden; fra et kvalitetssikret datagrundlag, data engineering, data governance til avanceret analyse og indsigt via BI, ML og AI.

Medarbejder uden tekst

Kundeindsigt & Digitale Kanaler

I Kundeindsigter & Digitale Kanaler står vi i spidsen for alle værktøjer og retningslinjer, forretningsområderne har brug for til drift og udvikling af digitale kanaler som fx borger.dk og virk.dk. Vi er forretningens sparringspartner, når det handler om ATP’s strategiske kundefokus, fx om brugen af kunderejser og kundeoverblik.

Hør Christian fortælle om at arbejde i Data and Analytics

Hør Zakia fortælle om at arbejde i IT