Garantifond udbetaler 800 millioner til konkursramte

Lægger man udbetalingerne af løntilgodehavender sammen, har Lønmodtagernes Garantifond (LG) i 2023 sikret udbetalingen af i alt 812 mio. kr. til knap 12.500 konkursramte lønmodtagere.

Efter et par år, hvor det danske arbejdsmarked var stærkt påvirket af covid-19 og efterdønningerne af pandemien, udbetalte LG sidste år i alt 812 mio. kr. i forbindelse med konkurser i Danmark, viser nye tal for 2023.

”Vi så i 2023 et arbejdsmarked - som efter nogle usædvanlige år under covid-19 - var kendetegnet ved, at antallet af konkurser igen steg til et forholdsvist højt niveau. Det kommer også til udtryk i udbetalingerne fra LG, der som sikkerhedsnet under det danske arbejdsmarked står klar med løn og feriepenge til lønmodtagerne i virksomheder i det tilfælde, at konkursen rammer,” siger Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør for Pension & Arbejdsmarked i ATP, der administrerer LG-ordningen.

Tilbage i 2022 udbetalte LG i alt 599 mio. kr.

Udbetalingerne til lønmodtagerne i 2023 fordelte sig over 172,8 mio. kr. til erstatninger, 361,6 mio. kr. til feriepenge og 277,9 mio. kr. til løn i forbindelse med konkurser. 

Puljen med feriepengeudbetalinger var i 2023 ekstraordinært høje som følge af, at LG i marts fik overdraget virksomheder fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor arbejdsgivere ikke havde indbetalt deres skyldige beløb. Lønmodtagernes Garantifond dækkede disse beløb ind og betalte til Lønmodtagernes Feriemidler.

Samlet blev der udbetalt penge til 12.445 lønmodtagere, der var ansat hos i alt 1.598 anmeldte arbejdsgivere.

615 eller 38 pct. af de anmeldte arbejdsgivere var handels- eller transportvirksomheder, mens 383 arbejdsgivere eller 24 pct. havde hjemme i bygge- og anlægsbranchen.
 

Læs mere på: Statistik om Lønmodtagernes Garantifond (LG) | ATP.dk

 

For yderligere information

""

Jørgen Rudbeck
Presseansvarlig

Følgende ordninger under ATP Pension & Arbejdsmarked:
ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Garantifond, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK), Barsel.dk, Feriekonto og Feriepengeinfo, Lønmodtagernes Feriemidler, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Mobil
E-mail