Statistik om Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Her kan du se tal på anmeldelser, udbetalte beløb og ophørte virksomheder.

LG Konkurser - maj 2024

Månedlig LG Statistik 2023

Månedlig LG Statistik 2022

Månedlig LG Statistik 2021

Månedlig LG-statistik 2020

Månedlig LG-statistik 2019

Ophørte virksomheder fordelt på brancher 2023

Ophørte virksomheder fordelt på brancher 2022

Ophørte virksomheder fordelt på brancher 2021

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2020

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2019

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2018

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2017

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2016

Ophørte virksomheder fordelt på brancher for 2015

Forklaring til udsving i juli 2022 og marts 2023 vedr. LG-konkurser:

Baggrunden for det forhøjede beløb for udbetalinger i maj 2022 og marts 2023 er, at Lønmodtagernes Garantifond har fået overdraget virksomheder fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor arbejdsgiver ikke havde indbetalt deres skyldige beløb. Lønmodtagernes Garantifond har dækket disse beløb ind og betalt til LD fonde. I juni 2022 ses desuden et højt antal arbejdsgivere, hvilket også skyldes overdragelsen.