Senior kommunikationspartner og betroet rådgiver til to forretningsområder i ATP

Kan du se en historie fra flere vinkler med blik for, hvordan den skal skæres til interne kanaler, til pressen og på sociale medier? Så er det dig, vi søger i ATP’s Koncernkommunikation & Analyse.

Kigger du 360 grader rundt og ved, hvad der virker?
I rollen som senior kommunikationspartner vil din hovedopgave være at bistå koncerndirektørerne for forretningsområderne Pension & Arbejdsmarked og Digital Solutions med deres kommunikation.

Du bliver ansvarlig for at planlægge og eksekvere på de prioriterede kommunikationsindsatser inden for de to koncerndirektørers områder og på tværs af interne og eksterne kanaler. Du vil være en betroet rådgiver for ledelsen og få en varieret hverdag, hvor både de hurtige nyheder og den langsigtede planlægning vil udgøre arbejdsdagen.

Du kommer derfor til at have berøring med en bred vifte af interessante og samfundsrelevante emner, og dine arbejdsopgaver bliver blandt andet at:

  • rådgive koncerndirektørerne og de øverste ledelseslag for Pension & Arbejdsmarked og Digital Solutions inden for intern og ekstern kommunikation, herunder linje- og lederkommunikation og historier fra vores centre ude i landet.
  • håndtere journalisthenvendelser, holde dig opdateret på, hvad der rør sig i medierne ift. ATP og pitche proaktive historier til medierne.
  • bidrage til langsigtet kommunikationsplanlægning.

Har du blik for klare budskaber?
Du er formentlig kommunikationsuddannet eller journalist og har erfaring med en kommunikationsrolle, hvor du har rådgivet den øverste ledelse. 

Derudover forventer vi, at du:

  • kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger og sikre klare budskaber og skarp formidling til rette målgrupper
  • tænker historier som én helhed med aktiviteter på flere platforme og til flere målgrupper
  • er iderig og kan identificere, udvikle og forfølge selvstændige vinkler og historier på tværs af koncernen
  • kan balancere hurtige deadlines og langsigtet planlægning med høj kvalitet og grundighed
  • er dygtig til at opdyrke relationer og arbejde proaktivt
  • motiveres af variation i dine opgaver og af at være en del af et team, hvor vi løfter sammen og hjælper hinanden på tværs.

Som person trives du med at tage ansvar og drive processer, mens du har blik for detaljen og leverer produkter af høj kvalitet.

Vil du arbejde i en koncern, der er fælles om at sikre danskerne en tryg fremtid?
Du bliver en del af Koncernkommunikation & Analyse, hvor vi værner om ATP’s brand udadtil, udarbejder samfundsanalyser og sikrer intern kommunikation for hele ATP Koncernen og i de enkelte forretningsområder. 

Vi er en engageret og ambitiøs afdeling med specialister inden for intern og ekstern kommunikation, medietræning, interessentarbejde, analyser og grafisk design. I dit team er vi i alt fem kommunikationspartnere, der lægger stor vægt på at have det godt sammen. Samtidig spiller ATP en vigtig rolle i alle danskeres liv, og vi arbejder for at give den enkelte frihed til at leve et trygt og værdigt liv.

Udover at have din daglige gang i Koncernkommunikation & Analyse bliver du en tæt sparringspartner for forretningsområderne Pension & Arbejdsmarked (P&A) og Digital Solutions. 

I P&A træffer de afgørelser om ydelser og refusioner for en lang række arbejdsmarkedsordninger – herunder også håndtering af mere end 50.000 arbejdsskadesager årligt.

Og i Digital Solutions spiller de en afgørende rolle i digitaliseringen af det danske samfund, fordi de står bag de systemer, der får to ud af tre velfærdskroner ud til borgerne i Danmark. Dermed bidrager de til, at vi når vores strategiske ambition om at være et af Danmarks førende it-, data- og digitaliseringshuse.

Og begge historier skal du hjælpe os med at fortælle.

I ATP er barren sat højt. Vi er ambitiøse i vores arbejde og vil nå vores resultater. Derudover er det vigtigt for os at have godt kollegaskab, trivsel og sundhed. Vi tror på et arbejdsliv i balance. 

Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på opgaveløsning, kundernes behov og trivsel. Hjemmearbejde og anden fleksibilitet kan aftales med din leder.

=dig? Så send en ansøgning
Send dit CV og en ansøgning hurtigst muligt og senest søndag den 16. juni. Vi indkalder til samtaler løbende og håber, at du kan starte i august.

I ATP arbejder vi for en fair rekrutteringsproces, og derfor beder vi dig om ikke at vedhæfte billede i dit CV eller angive din alder, når du søger. 

Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her: https://www.atp.dk/rekrutteringsforloeb-i-atp

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Maria Lindeberg på mali@atp.dk eller tlf. 24 99 84 55.

Til annoncører, search- og rekrutteringsbureauer: ATP frabeder sig venligst uopfordrede henvendelser vedrørende annoncering af stillingsopslag og kandidater fra headhuntere og rekrutteringsbureauer. Vi ønsker heller ikke at modtage uopfordrede henvendelser vedrørende salg af tjenesteydelser og produkter i forbindelse med jobopslag. Vi beder om, at dette ønske respekteres, og at rekrutterende leder og andre medarbejdere ikke kontaktes i denne henseende.  
#LI-hybrid

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP medarbejder