201 – Pensionsopsparingerne næsten upåvirket trods coronakrisen

Faktum 201: Da coronakrisen ramte Danmark betød det store chok og nedgange både på de finansielle markeder og for realøkonomien. Men pensionsopsparingerne ser indtil videre ud til at være kommet helskindet igennem krisen,

Da coronakrisen ramte Danmark og mange andre lande betød det store chok og nedgange i landenes økonomier, både på de finansielle markeder og for realøkonomien. Derfor blev de danske pensionsopsparinger også ramt.

Men opsparingerne ser indtil videre ud til at være kommet helskindet igennem coronakrisen, idet status over afkastet efter tredje kvartal for de fleste danskere nu næsten er nul, mens status ultimo marts var et stort negativ afkast.

Investeringsporteføljen havde ultimo marts måned et samlet negativt investeringsafkast for 2020 på 26 pct. Ved udgangen af september måned havde markederne dog rejst sig igen oven på corona, og det akkumulerede afkast for 2020 opgjort pr. 30. september var 3,6 pct. for investeringsporteføljen.

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail