Nyhedsbrevet Faktum

Vi vil gerne stille vores viden om pension, investering og samfund til rådighed for offentligheden. Det sker blandt andet med nyhedsbrevet Faktum.

Med nyhedsbrevet Faktum bidrager vi med analyser af især det danske pensionssystem. Analyserne skal medvirke til, at debat og beslutninger om pension, forsørgelse og samfund - nu og i fremtiden - hviler på den størst mulige viden og dokumentation. Faktum udkommer løbende igennem året.

 

Modtag nyhedsbrevet Faktum

Arkiv over nyhedsbrevet Faktum

Faktum 219 - Stadig flere førtidspensionister får glæde af SUPP – særligt i nogle kommuner

Faktum 218 - Fælleserklæringen har stor betydning for pensionisterne og velfærdssamfundet

Faktum 217 - Sparer danskerne for meget eller for lidt op?

Faktum 216 - Udviklingen i danskernes pensionsformuer

Faktum 215 - EU's rapporteringskrav til investorer skal føre til reelle forandringer

Faktum 214 - Grundpension får større betydning med alderen

Faktum 213 - 3 ud af 4 kroner kommer i dag fra det offentlige og ATP - i fremtiden forventes det at være 1 ud af 2 kroner

Faktum 212 - Garantier beskytter mod store udsving, og markedsrenteprodukter sikrer høje pensioner

Faktum 211 - Udbetaling Danmark skaber mere velfærd for pengene

Faktum 210 - Er investeringer med lavt Co2-aftryk de grønneste?

Faktum 209 - Sådan hænger din opsparing og indkomst som pensionist sammen

Faktum 208 - Ny forretningsmodel i ATP øger pensionerne i fremtiden

207: Hvad betyder tilbagetrækningstidspunktet for din økonomi som pensionist?

206 - Mænd og kvinder sparer lige flittigt op til pension, men det er alligevel ikke helt så enkelt

205 - Øget levetid har lagt stort pres på opsparingsbehovet

204 - De fleste pensionister modtager i dag en privat pensionsudbetaling

203 - Aldersopsparingens popularitet vokser – men indbetalingerne er små

202 - Langt flere arbejder frem til folkepensionen

201 – Pensionsopsparingerne næsten upåvirket trods coronakrisen

200 – Free-ridere der ikke sparer op til pension får en højere livstidsindkomst

199 – For høje omkostninger kan koste en tredjedel af pensionen

198 – Offentligt ansatte betaler dobbelt så meget til livsvarige pensioner som privat ansatte

197 – Pensionsgarantier beskytter mod store tab kort før pensionsalderen

196 – ATP-pensionen er den største pension for halvdelen af pensionisterne

195 – Så meget mere skulle du spare op uden folkepensionen

194 – Selv i de rigeste kommuner kommer mere end halvdelen af indkomsten fra offentlige pensioner og ATP

193 – Næsten hver anden ansat i små private virksomheder sparer meget lidt op til pension

192 – Offentlige pensioner får større betydning med alderen

191 – Færre danskere indbetaler til pension – til gengæld indbetaler de mere

190 – Selvstændiges pensionsindbetalinger er faldet

189 – Flere og flere modtager dansk pension i udlandet

188 – Pensionisternes indkomster forbedres med 3,2 mia. kr. i 2019

187 – Store forskelle i indbetalinger til SUPP fra kommune til kommune

186 – Færre nye førtidspensionister vælger at indbetale til SUPP

185 – Stadig stigende levetid koster 22 mia. kr. mere i folkepension om året

184 – Hver anden pensionskrone kommer også i fremtiden fra det offentlige og ATP

183 – Lønmodtagere øger deres samlede formue mere end selvstændige

182 – Mindre afkast på din private pension bliver afhjulpet af højere offentlig pension

181 – Høje omkostninger kan koste dig en tredjedel af pensionen

180 – Hver femte løber tør for pension efter ti år på pension

179 – Offentligt ansatte indbetaler mest til en livsvarig pensionsordning

178 – Ti års forsinket opsparing kan koste mere end en tredjedel af pensionen

177 – Især mænd med høj løn udsætter folkepensionen

176 – Flere og flere udskyder folkepensionen - og nye regler gør det mere attraktivt

175 – Kvinder bliver længere på arbejdsmarkedet

174 – Næsten alle folkepensionister modtager privat pension i dag

173 – Halvdelen af de selvstændige arbejder også som 70-årige

172 – Senere pensionering og færre garantier skal ruste samfundet til øget levetid

171 – Mænd har halet ind på kvindernes levetid de sidste 35 år

170 – Mænd har indhentet kvinders pensionsforspring

169 – Danskerne sparer i stigende grad op i livsvarige pensioner

168 – Reformer holder danskerne på arbejdsmarkedet

167 – 1 ud af 5 beskæftigede danskere halter bagefter med pensionen

166 – Vestjyder sparer flittigst op til alderdommen

165 – Danskerne finder pensionen uoverskuelig

164 – Den voksende gruppe ældre bliver yngre

163 – To ud af tre vælger ikke at udskyde folkepensionen

162 – 750.000 danskere indbetaler meget lidt til pension

161 – Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP

160 – Kun 1 ud af 20 vælger at udskyde ATP-pensionen

159 – Det kan du få ud af en pensionsmillion

158 – Dobbelt så mange singler som samlevende sparer ikke op til pension

157 – Vestdanmark sparer mere op i frivillige private pensionsopsparinger

156 – Par trækker sig tilbage sammen når de forlader arbejdsmarkedet

155 – Selv i landets rigeste kommuner får de fleste pensionister pensionstillæg

154 – Pension er et spørgsmål om forbrug nu eller senere

153 – Flere og flere danske seniorer er i arbejde

152 – Fire forklaringer på at folk sparer for lidt op til pensionen

151 – Flere end ni ud af ti droppede pensionsprodukt efter lovændring

150 – Længere levetid udtynder en pensionsmillion

149 – Kvinder sparer lige så ivrigt op til pensionen som mænd

148 – Hver tredje sparer for lidt op til pension – år efter år efter år

147 – Høje sammensatte marginalafkastskatter på pension kan beskrives forskelligt

146 – Uden folkepension skulle op mod 40 pct. af lønnen sættes af til pensionsopsparing

145 – Lighed blandt pensionister skabes af alt det, alle får – ikke af det, nogen skal af med

144 – Hvis flere sparer op til pension mindskes afhængigheden af sociale ydelser markant

143 – Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt

142 – Kun få pensionister modtager nedsat folkepension

141 – Mange modtagere af dansk pension i vores nabolande

140 – Markant fald i behovsbestemte ydelser til pensionister

139 – Lille pensionsopsparing blandt selvstændige kompenseres ikke med anden opsparing

138 – Selvstændige halter langt bagefter med pensionsopsparing – uanset indkomst

137 – Færre ældre får boligydelse

136 – Din indtægt i alderdommen kan afhænge meget af folkepensionens tillæg

Nyhedsbrevet Faktum - arkiv 2003-2014

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail