175 – Kvinder bliver længere på arbejdsmarkedet

Faktum 175: Ændringer af efterlønnen og førtidspen­sionen samt højere pensionsalder har de seneste 15-20 år medført, at man går se­nere på pension, og at især kvinderne bli­ver længere på arbejdsmarkedet.

Årsagen til, at kvinderne har løftet deres gennemsnitlige pensionsalder med 0,3 år mere end mændene, skal findes i et ændret mønster for, hvordan personer i parforhold trækker sig tilbage.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail