Faktum 216 - Udviklingen i danskernes pensionsformuer

Faktum 216: I denne analyse ser vi nærmere på udviklingen i pensionsformuerne i Danmark igennem de sidste årtier. Det gør vi i et forsøg på at give et mere retvisende billede af udviklingen i pensionsformuerne end det Berlingske fremlagde i deres artikel fra d. 4. august i år.

Analysen i Berlingske opgør udviklingen i pensionsformuerne på en måde, som gør, at resultaterne ikke kan bruges til at sige noget om udviklingen i danskernes pensionsformuer i ATP i forhold til resten af branchen.

Korrigerer man beregningerne for problemerne i artiklen, så har formuen i ATP udviklet sig lige så positivt eller endda mere positivt end resten af branchen i flere perioder.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail