200 – Free-ridere der ikke sparer op til pension får en højere livstidsindkomst

Faktum 200: De der er forpligtet til at spare op til pension, medfinansierer de højere offentlige pensioner for dem, som ikke sparer op, men som godt kunne – de såkaldte free-ridere.

Det danske velfærdssystem er bygget op omkring filosofien om, at de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Inden for pensionssystemet sikres dette ved, at man modregnes i de offentlige pensioner i takt med at de private pensioner stiger. For at denne filosofi kan fungere, er det afgørende, at alle, der kan spare op til deres egen pension, rent faktisk gør det.

Det er ikke tilfældet i dag. Derfor kommer de, der er (obligatorisk) forpligtet til at spare op til pension, både til at finansiere deres egne pensioner og medfinansiere de højere offentlige pensioner (via skatten) for dem, som ikke sparer op, men som godt kunne – de såkaldte free-ridere.

En person med en årsindkomst på 350.000 kr. og et årligt pensionsbidrag på 12 pct. til en arbejdsmarkedspension vil over et livsforløb have cirka 312.000 kr. mindre at leve for i forhold til en person med samme indkomst, der ikke sparer op til sin egen pension. Det viser en ny beregning fra ATP.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail