Faktum 212 - Garantier beskytter mod store udsving, og markedsrenteprodukter sikrer høje pensioner

Inden for de seneste år har der været flere turbulente perioder på de finansielle markeder. Først i forbindelse med coronapandemien og nu med krigen i Ukraine, den stigende inflation og de stigende renter.

Nedgangen på de finansielle markeder påvirker også pensionerne i negativ retning. Det danske pensionssystem er dog skruet sådan sammen, at når negative afkast rammer de private pensioner, så kompenserer de offentlige pensioner til en vis grad for faldet i udbetalte private pensioner gennem den såkaldte modregningsmekanisme. Omvendt aflaster de private pensioner de offentlige pensioner, når markederne genererer positive afkast – både gennem modregningsmekanismen og gennem PAL-skatten.

Udover modregningsmekanismen, så bidrager garanterede pensioner, som fx ATP Livslang Pension også til stabilitet når der er udsving på markederne, fordi garantierne står ved magt, trods nedgangen på de finansielle markeder. Læs hele analysen i Faktum.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail