198 – Offentligt ansatte betaler dobbelt så meget til livsvarige pensioner som privat ansatte

Faktum 198: Vi lever længere og længere, og derfor har der været et ønske fra politisk hold og senest fra Penge- og Pensionspanelet om, at en større andel af pensionsindbetalingerne går til en livsvarig pension. I denne analyse har vi derfor undersøgt, hvor stor en andel af indbetalingerne, der går til en livsvarig pension i hhv. den offentlige og private sektor.

Af analysen fremgår det, at ansatte i den offentlige sektor i 2017 i gennemsnit indbetalte 75 pct. af deres indbetalinger til en livrente, mens ansatte i den private sektor indbetalte 37 pct. Forskellen mellem sektorerne ses også på andelen, der indbetales til ratepensioner – bare med omvendt fortegn. Ansatte i den offentlige sektor indbetalte 21 pct. af deres pension til ratepensioner, mens det gjaldt 59 pct. af indbetalingerne i den private sektor. Det viser en ny analyse fra ATP.

Der kan være flere gode grunde til at vælge at indbetale til en ratepension. Ratepensionen giver en større fleksibilitet i udbetalingsperiodens længde, idet en ratepension kan udbetales mellem 10 og 30 år. Desuden går resten af ratepensionen til boet, hvis man dør, før man har fået hele sin opsparing udbetalt.

Omvendt risikerer man med en 10-årig ratepension at løbe tør for pension i en større del af alderdommen. Når det sker, så vil de offentlige pensioner kompensere for en stor andel af de ”manglende” private pensioner pga. modregningsmekanismen, hvilket vil øge statens udgifter til de offentlige pensioner.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail