Faktum 214 - Grundpension får større betydning med alderen

Faktum 214: For langt de fleste er det, at gå på pension, ensbetydende med en nedgang i indkomsten. Men hvad færre måske ved er, at indtægtsnedgangen fortsætter efter pensioneringen, og at grundpensionen (offentlige pensioner og ATP) får større betydning med alderen.For langt de fleste er det, at gå på pension, ensbetydende med en nedgang i indkomsten. Men hvad færre måske ved er, at indtægtsnedgangen fortsætter efter pensioneringen, og at grundpensionen (offentlige pensioner og ATP) får større betydning med alderen.

I dag har 53 pct. af alle pensionister en løbende, privat pensionsudbetaling fra en arbejdsmarkedspension eller en individuel ordning, og indregner man udbetalinger fra tjenestemandspensionen, så har 63 pct. en løbende udbetaling (ekskl. ATP). 93 pct. af alle pensionister har en livsvarig pension fra ATP.

Bagved det overordnede tal gemmer sig dog store forskelle på tværs af aldersgrupperne. Blandt de nye pensionister (68-årige) er der dobbelt så mange, der har en løbende udbetaling fra en privat arbejdsmarkedspension eller en individuel ordning, som blandt de ældre pensionister (85-årige). Udviklingen hen over alder betyder, at grundpensionen kommer til at udgøre en større del af indkomsten med alderen.

Læs hele den nye Faktum analysen nedenfor.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail