203 - Aldersopsparingens popularitet vokser – men indbetalingerne er små

Faktum 203: Da aldersopsparingen blev indført som en afløser for kapitalpensionen i 2013, faldt indbetalingerne til denne type pension voldsomt - til 19 pct. af niveauet i 2012.

Da aldersopsparingen blev indført som en afløser for kapitalpensionen i 2013, faldt indbetalingerne til denne type pension voldsomt - til 19 pct. af niveauet i 2012.

Siden er tilslutningen til ordningen vokset støt år for år, og i 2019 nåede indbetalingerne op på 10,9 mia. kr. – svarende til 71 pct. af niveauet i 2012. Stigningen i de senere år har dog været drevet af store modsatrettede effekter: langt flere indbetaler, men i gennemsnit indbetaler de noget lavere beløb end tidligere.

Denne udvikling hænger sammen med en skattereform i 2018, som indførte en begrænsning på, hvor meget man må indbetale til aldersopsparing.

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail