161 – Nye pensionister får to ud af tre kroner fra det offentlige og ATP

Faktum 161: En 68-årig pensionist har i dag i gennem­snit en årlig pensionsindkomst på cirka 200.000 kr.

Pensionsindkomsten er sammensat af mange forskellige kilder.  Sammensætningen af indkomsten er et udtryk for forskellige valg og livsforløb, som påvirker graden af private og offentlige indtægter.

I dette måneds faktum ser vi nærmere på pensionisternes indkomst og de forskellige indkomstkilder.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail