183 – Lønmodtagere øger deres samlede formue mere end selvstændige

Lønmodtagere har fra 2000 til 2016 oplevet en realstigning i den gennemsnitlige formue på 19 pct., mens selvstændiges formue i samme periode kun steg med 2 pct.

Den primære årsag er, at lønmodtagere har opsparet størstedelen af deres formue i de nye arbejdsmarkedspensioner. Selvstændige har derimod størstedelen af deres formue opsparet i andre formuetyper, som er faldet for både lønmodtagere og selvstændige i perioden, hvilket hænger sammen med finanskrisen og dot com-boblen i nullerne. Det viser en ny analyse fra ATP af formuen blandt lønmodtagere og selvstændige i alderen 35-64 år i henholdsvis 2000 til 2016.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail