205 - Øget levetid har lagt stort pres på opsparingsbehovet

Faktum 205: Som i mange andre lande er levealderen i Danmark steget de seneste mange år. Spørgsmålet er hvad det har betydet for størrelsen af den årlige pensionsudbetaling?

Mens folkepensionsalderen faldt fra 67 år i 1995 til 65 år i 2018, steg levealderen i samme periode. Samlet betød det, at en ”ny” folkepensionist i 1995 kunne forvente at være 14,6 år på pension, mens en ”ny” folkepensionist i 2018 i gennemsnit kunne forvente at være 19,4 år på pension. En livsvarig pension skulle således udbetales 33 pct. længere i 2018 i forhold til 1995. Det viser en analyse fra ATP.

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail