Faktum 210 - Er investeringer med lavt Co2-aftryk de grønneste?

I takt med at flere og flere grønne produkter er kommet på markedet, kan det være uklart, hvordan finansielle produkter bidrager til grøn omstilling. Derfor har EU igangsat en såkaldt ”Action Plan” indenfor bæredygtig finansiering, hvor transparens er et af hovedformålene.

Grønne investeringer er blevet en varm kartoffel. Men hvad betyder det for investeringsstrategien?

I takt med at flere og flere grønne produkter er kommet på markedet, kan det være uklart, hvordan finansielle produkter bidrager til grøn omstilling. Derfor har EU igangsat en såkaldt ”Action Plan” indenfor bæredygtig finansiering, hvor transparens er et af hovedformålene. I det arbejde spiller EU’s nye grønne taksonomi en hovedrolle ved at komme med klare definitioner på, hvad der kan anses for en grøn aktivitet.

Denne Faktum-analyse viser, at en grøn investering ifølge taksonomien ikke nødvendigvis har et lavt klimaaftryk (Co2-aftryk), og at der i starten bliver meget få investeringer, der kan erklæres 100 pct. grønne. Læs mere i Faktum

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail