157 – Vestdanmark sparer mere op i frivillige private pensionsopsparinger

Faktum 157: Jo længere man bevæger sig vestpå i Danmark, jo flere sparer selv op i en pri­vat pensionsopsparing. Især i Nord-, Syd- og Vestjylland er den private pensi­onsopsparing udbredt, mens pensions­opsparerne i og omkring hovedstads­området er mindst tilbøjelige til at sikre alderdommen gennem denne opspa­ringsform.

Det viser en ny analyse fra ATP, som fokuserer på, hvem der indbe­taler til en frivillig privat/individuel pensi­onsopsparing – altså en pensionsopspa­ring, der er oprettet af den enkelte selv. 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail