191 – Færre danskere indbetaler til pension – til gengæld indbetaler de mere

I 1998 var der en større andel af danskerne, der indbetalte til pension end i 2017. Til gengæld vælger de, der sparer op i 2017, at sætte mere til side end tidligere. Det viser en ny analyse fra ATP af udbredelsen af og størrelsen på pensionsindbetalingerne igennem de sidste tyve år.

I 1998 indbetalte 95 pct. af alle 18-64-årige til en pensionsordning – dette tal var i 2017 faldet til 88 pct. Den primære årsag til faldet er, at den såkaldte SP-ordning, som eksisterede fra 1998 til 2003, og som blev suspenderet i 2004.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail