179 – Offentligt ansatte indbetaler mest til en livsvarig pensionsordning

Faktum 179: Hvis du er ansat i den offentlige sektor, indbetaler du sandsynligvis en stor del af din pensionsopsparing til en livsvarig pensionsordning.

Offentligt ansatte indbetaler nemlig mere end dobbelt så stor en andel af deres pensionsbidrag til en livsvarig pensionsordning som privatansatte, viser en analyse fra ATP.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail