206 - Mænd og kvinder sparer lige flittigt op til pension, men det er alligevel ikke helt så enkelt

Danske mænd og kvinder sparer i gennemsnit stort set den samme andel af indkomsten op til pension – hhv. 7,6 pct. og 7,4 pct. – men der gemmer sig store forskelle bag gennemsnittene.

Forskellene skyldes i høj grad, at mænd og kvinder har forskellige tilknytninger til arbejdsmarkedet. Mænd er relativt oftere selvstændige, og kvinder er oftere under uddannelse, modtager en overførselsindkomst eller modtager efterløn og førtidspension. Det viser en analyse fra ATP.

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail