159 – Det kan du få ud af en pensionsmillion

Faktum 159: Når 64-årige står lige over for at kun­ne bruge af deres pensionsopsparing, vil over hver anden være pensionsmillionæ­rer, viser en ny analyse fra ATP.

En pen­sionsmillion skal imidlertid i dag forde­les på flere år. En million vil, med Finanstilsynets levetidsforventninger og forsikrings- og pensionsbranchens langsigtede forventninger til afkast på formuen, sva­re til 4.800 kr. om måneden i en livrente – før skat.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail