153 – Flere og flere danske seniorer er i arbejde

Faktum 153: De senere år har stadig flere danske 55-64-årige været i beskæftigelse, viser en ny opgørelse fra ATP på baggrund af data fra Eurostat.

Andelen af beskæftigede er nu større end i 0’erne, og danske seniorer er markant mere beskæftiget end gennemsnittet på EU-plan.

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail