187 – Store forskelle i indbetalinger til SUPP fra kommune til kommune

Der er stor forskel på andelen af førtidspensionister i de enkelte kommuner, der vælger at indbetale til den frivillige arbejdsmarkedspensionsordning for førtidspensionister - også kaldet SUPP.

Nyhedsbrevet Faktum gennemgår tre mulige forklaringer på, hvorfor der er så store forskelle. 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail