143 – Fravær af indkomstafhængige ydelser ville koste kvinder dyrt

Faktum 143: Kvinderne ville være de helt store tabere. De ville gennem hele arbejdslivet skulle indbetale op til 20 pct. eller mere til egen pensionsopsparing, hvis man fjerner reglen om, at folkepensionens pensionstillæg bliver sat ned, hvis man har indkomst fra private pensioner.

Sådan lyder konklusionen på en analyse af, hvad der ville ske, hvis man fjerner reglen om, at folkepensionens pensionstillæg bliver sat ned, hvis man har indkomst fra private pensioner.
 

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail