137 – Færre ældre får boligydelse

Faktum 137: Den særlige boligydelse for pensionister får mindre betydning i disse år. Det viser en ny analyse fra ATP. Ifølge analysen er hovedforklaringen på faldet, at de yngste pensionister i højere grad end tidligere selv har noget på kistebunden, den dag de lader sig pensionere.

For Socialchefernes formand Helle Linnet viser analysen, at den pensionsmæssige udvikling, vi er i gang med, har positiv virkning:

”Færre end tidligere, har behov for boligydelse, og det er godt.” siger hun og fortsætter: ”Det betyder dog ikke, at boligydelsen på sigt bliver overflødig. Den vil fortsat være en vigtig brik, når det gælder at modvirke fattigdom blandt de absolut dårligst stillede pensionister.”

Yderligere information

Michael Jørgensen

Michael Jørgensen
Analysechef

Mobil
E-mail